< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // איש/אשת סגל: משרה תקנית במחלקה לתקשורת [אב"ג, באר שבע] דדליין=1.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2012727/

משרה תקנית במחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון בנגב

המחלקה לתקשורת בפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן גוריון בנגב מחפשת מועמדות ומועמדים למשרה תקנית במסלול קביעות.

חוקרות וחוקרי תקשורת מצטיינים מוזמנים להגיש מועמדות למשרה.

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 1 במרץ, 2022.
תאריך תחילת המינוי: 1 באוקטובר, 2022

כדי שהמועמדות תיבחן, יש להגיש את המסמכים הבאים בקישור מטה:

• מכתב פניה המתאר בקצרה את פרופיל המועמד.ת
• קורות חיים
• הצהרת מחקר המתארת את סדר היום המחקרי של המועמד.ת לרבות פעילות מחקרית בהווה ובעתיד
• הצהרת הוראה המתארת את פילוסופית ההוראה של המועמד.ת, קורסים שהוא/היא לימד.ה בעבר, וקורסים נוספים שהוא/היא יכול.ה ללמד במחלקה
• שמות, שיוך אקדמי ופרטי קשר של שלושה-ארבעה ממליצים.ות (אחד מהמנחה, לפחות שניים "בלתי-תלויים", לפחות שניים מחו"ל)
• שתי דוגמאות כתיבה מפרסומים מחקריים אחרונים

מכתבי המלצה יידרשו רק עבור מועמדות ומועמדים שיוזמנו לראיון.
הדרגה תיקבע בהתאם לניסיון ולהישגים של המועמד.ת שת.יבחר לתפקיד.

הקישור להגשה: https://bguacademicrecruitment.force.com/Recruiters/VF_BGUPositions?Id=02i5I00000Aq1NN
למידע נוסף על המחלקה: https://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/Pages/default.aspx

 

מפרסם ההודעה
ד"ר אבי מרציאנו גילבורד המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת בן גוריון avimarci@bgu.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה