< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מלגה: פוסטדוק בחו"ל מטעם ביה"ס לעבודה סוציאלית [אריאל] לא צויין דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2012721/

קול קורא למסיימי דוקטורט בעבודה סוציאלית – לתכנית לבניית קריירה אקדמית לדוקטורנטים מצטיינים באוניברסיטת אריאל.

השתלמות בתר דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בעולם היא כיום צעד הכרחי עבור צעירים ששואפים לסלול את דרכם במחקר.
אוניברסיטת אריאל מציעה הזדמנות יחידה מסוגה בארץ לפיתוח קריירה אקדמית למסיימי דוקטורט מצטיינים. המסלול הייחודי מעניק לזוכים מלגות להשתלמות בתר דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בחו"ל. בסיום ההשתלמות המשתתפים יזכו באפשרות להצטרף לסגל המחקר וההוראה של אוניברסיטת אריאל.

פרטים בלינק להלן
https://www.ariel.ac.il/wp/vrector/career-building-program/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה