< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס השנתי ה- 24 של האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך [גליל מערבי 07/22] דדליין=20.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2012717/

קול קורא להגשת תקצירים לכינוס השנתי – תשפ"ב

בנושא

ילדים, נוער ומחנכים בתולדות החינוך

 

שייערך ביום שני, ה' בתמוז תשפ"ב, 4 ביולי 2022

הכינוס השנתי ה-24 של האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך ייערך בקיץ תשפ"ב

במכללה האקדמית גליל מערבי, בתקווה למפגש בין-אישי ולא מקוון.

הכנס פתוח להצעת הרצאות שעניינן תולדות החינוך בתחום ילדים ונוער, מחנכות ומחנכים, במגוון ממדים ותחומים, דוגמת מסגרות חינוך ומרחבי למידה, מטרות, תוכניות לימודים, תפישות חינוכיות, נשות ואנשי חינוך, חינוך פורמלי ולא-פורמלי, קולם של ילדים ובני נוער במערכת החינוך וכדומה.

יש להגיש הצעות לאחד מאלה: הרצאות קצרות בנות כ- 20 דקות; מושב בן שלוש הרצאות קצרות; תצוגת ספרים חדשים שעניינם תולדות החינוך.

 

את תקצירי ההצעות באורך 300 מילים (מקסימום) בתוספת שניים-שלושה פריטי ביבליוגרפיה יש להגיש עד 20 במרץ 2022 בדוא"ל אל: oritdorld@gmail.com. אישור על קבלת ההצעות יישלח בראשית אפריל 2022.

 

לבירורים ולפרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר אורית עובד, מרכזת האגודה בדוא"ל המצוין לעיל או לפרופ' יובל דרור: droryuvl@tauex.tau.ac.il

 

חברי הוועדה האקדמית של הכינוס:

  • פרופ' מוחמד סואעד (יו"ר), החוג הרב-תחומי, המכללה האקדמית גליל מערבי
  • פרופ' ורד וקנין נוסבאום, ראשת החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי
  • ד"ר בועז כהן, ראש התוכנית ללימודי השואה, המכללה האקדמית גליל מערבי
  • ד"ר חיים שפרבר, ראש החוג הרב-תחומי, המכללה האקדמית גליל מערבי
  • פרופ' יובל דרור, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חי, נשיא האגודה
  • ד"ר אורית עובד, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חי, מרכזת האגודה
  • ד"ר חגית קליבנסקי, המכללה האקדמית בית ברל, מזכירות האגודה
  • פרופ' נירית רייכל, המכללות האקדמיות גורדון וכנרת, מזכירות האגודה
  • ד"ר טלי תדמור-שמעוני, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון, מזכירות האגודה

 

מפרסם ההודעה
ד"ר אורית עובד האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך (ע"ר) oritdorld@gmail.com
כתובת מלאה
המכללה האקדמית גליל מערבי, עכו, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה