< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס הארצי לתלמידים מתקדמים בתרבות חזותית, תולדות האמנות ועיצוב [שנקר, רמת גן 05/22] דדליין=20.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2012707/

המחלקה לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית, התוכנית לתואר שני במכללת, שנקר והתכנית לתואר שני במדיניות ותיאוריה של האמנויות בבצלאל מזמינות סטודנטיות וסטודנטים לתארים מתקדמים בתחומי האמנות, העיצוב והתרבות החזותית והחומרית להציג עבודות מחקר בכנס הארצי השנתי לתלמידות ותלמידי מחקר, שיתקיים השנה במכללת שנקר.

הכנס נותן במה למחקרים חדשים, מתהווים ומתגבשים ממגוון דיסציפלינות ומכל המוסדות האקדמיים ברחבי הארץ. מטרת הכנס היא לחבר בין המגוון הרב של נושאי המחקר בתרבות חזותית, בין גישות המחקר השונות העוסקות בדימוי החזותי והחומרי ולהפגיש בין הסטודנטיות והסטודנטים שהם חלק מקהילת המחקר בתרבות, בעיצוב ובאמנות בישראל.

משך כל מושב: 30 דקות: 20 דקות להרצאה (כשבעה עמודים כתובים בפונט 12 וברווח כפול(, ודיון 10 דקות.

הצעות להרצאות במסגרת הכנס יכללו:

  1. הצעה להרצאה באורך של עד 300 מילים.
  2. קורות חיים מקוצרים להצגה בכנס

כתובת למשלוח הצעות:

artstudentsil@gmail.com

מועד אחרון לשליחת הצעות: 20.2.2022

מועד לקבלת תשובות: 20.3.2022

נשמח בהשתתפותכן.ם

צוות הכנס: דניאל זקס, קמיע סמית, סתיו שוקר, אור טורקו, עדי כהן גזונדהייט, מיקי זיו

https://www.shenkar.ac.il/he/events

מפרסם ההודעה
Michalle Gal Ph.D. Senior Lecturer Unit of History and Philosophy of Art and Design Master Program of Design Shenkar College P.O.Box 10222 Ramat Gan, ISRAEL 5200201 Office: 972-3-6110132
כתובת מלאה
מכללת שנקר, אנה פרנק 12 רמת גן, מתחם התואר השני
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה