< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: תכנית מוסה למוסמך ולדוקטורט (תחומים היסטוריים) [העברית, ירושלים & מדיסון ויסקונסין] דדליין=15.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2012706/

ההיסטוריון הדגול ג'ורג' ל' מוסה שהיה פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת ויסקונסין-מדיסון בארה"ב (University of Wisconsin – Madison) ציווה קרן נדיבה לטיפוח לימודי ההיסטוריה באוניברסיטאות בהן לימד. מאז שנת 2000 מעניקה קרן מוסה מלגות הצטיינות נדיבות לתלמידי ותלמידות מחקר מהחוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית בירושלים.

המלגה לדוקטורט מכסה ארבע שנים מלאות, הכוללות מלגת מחייה ופטור משכר לימוד לשנת לימודים באוניברסיטת ויסקונסין ושלוש שנות לימודים בישראל. המלגה למוסמך מעניקה מלגת מחייה ושכר לימוד לשנתיים מלאות, אחת בישראל והשנייה באוניברסיטת ויסקונסין. מלגאי ומלגאיות מוסה ישתייכו לבית ספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים.

לפרטים ולתנאי מועמדות: https://history.huji.ac.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A9-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%92-%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%94

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטאילי הרדימן, רכזת תכנית מוסה באוניברסיטה העברית בירושלים: taili.hardiman@mail.huji.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה