< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: מקומן של חיות מחמד במשפחות עם ילד על הרצף האוטיסטי. (רחל גילשטרום (וינברגר)) [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2012304/

גילשטרום (וינברגר) ר. (2022).  מקומן של חיות מחמד במשפחות עם ילד על הרצף האוטיסטי, הייעוץ החינוכי, כ”ג, 132-108.

חיות מחמד שכיחות מאוד בקרב משפחות בישראל, והן נחשבות לבנות משפחה אהובות בדומה לילדים. חיות מחמד שכיחות גם בבתיהן של משפחות שיש להן ילד על הרצף האוטיסטי, ולגידולן בקרב משפחות אלה פוטנציאל רב להביא לידי תרומה משמעותית לרווחת הילדים ובני משפחותיהם. ספרות רבה מתארת את תרומתם של כלבי שירות מיומנים המיועדים לשמור על ביטחון הילדים, לרווחתם ולרווחת בני משפחותיהם. אולם מחקרים מעטים מציעים שגם לנוכחות חיות מחמד ללא הכשרה כלשהי, ישנה השפעה מיטיבה על הילדים שעל הרצף האוטיסטי ועל בני משפחותיהם. מחקר איכותני זה בדק כיצד נתפס מקומן של חיות המחמד בקרב שבע משפחות עם ילד על הרצף האוטיסטי בישראל, בעזרת ראיונות טלפוניים אישיים עם אימהות הילדים. שיטת הניתוח הייתה ניתוח תוכן באמצעות חלוקה לתמות. ממצאי המחקר המוצגים בארבע תמות, מלמדים על מקומן החשוב של חיות המחמד בקרב משפחות אלה. שילובן במשפחות והקשר המיוחד הנוצר בינן לבין הילדים שעל הרצף, תורמים במידה ניכרת לתפקודם של הילדים ותרומה זאת מציעה אופטימיות באשר למימוש מלא יותר של הפוטנציאל שלהם. נוכחותן משפיעה בו זמנית גם על שאר בני המשפחה. הן תורמות לחיזוק מערכת היחסים בין האחים, ליחידה ההורית ולגיבוש המשפחה. לתרומה זו חשיבות רבה בשל הקשיים הפוטנציאלים בתפקוד המשפחתי הנובעים מהאתגרים הכרוכים בגידול ילדים עם ליקויים מורכבים. הממצאים מלמדים גם על האתגרים העומדים בפני המשפחות הבוחרות להכניס חיות מחמד לביתן ולחייהן.

מילות מפתח: אחים לילדים על הרצף האוטיסטי; הורים; חיות מחמד; חיות מחמד כבנות משפחה; טיפול; ילדים על הרצף האוטיסטי; משפחות; תרומה לתפקוד.

Message publisher
ד"ר רחל גילשטרום מטפלת זוגית ומשפחתית, פסיכותרפיסטית, עוסקת שנים רבות בטיפול הוראה ומחקר בתחום הקשר הטיפולי בין אנשים לחיות. מתמחה בטיפול בזוגות ומשפחות המגדלים חיות מחמד ומתמודדים עם סוגיות משפחתיות הקשורות למקומן המשמעותי במשפחה. מסייעת ותומכת בהתמודדות המורכבת עם אובדן חיות מחמד במשפחה. Petsinfamily@gmail.com
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added