< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: כנס היסטוריה צעירה - הכנס החמישי לתלמידי מחקר [אב"ג, באר שבע 06/22] דדליין=28.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2012001/

לאחר שנתיים של הפסקה שנכפתה עלינו בשל מגיפת הקורונה, המחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בן גוריון שמחה להזמין תלמידי מחקר מכל המוסדות האקדמיים בארץ העוסקים בחקר ההיסטוריה להגיש הצעות להרצאה בכנס החמישי של היסטוריה צעירה שיתקיים ב 13.06.2022- באוניברסיטת בן גוריון. בכנס היסטוריה צעי רה אנו מבקשים לתת במה לתלמידי מחקר, שפעמים רבות קולם נעדר בכינוסים אקדמיים בארץ, ליצור שיח ער בין חוקרות וחוקרים צעירים שעוסקים בחקר ההיסטוריה באוניברסיטאות השונות בארץ ובתוך כך גם לגבש קהילת חוקרים צעירה שתמשיך לפעול בשיתוף פעולה בעתיד.

אחד הסממנים העיקריים של ההתמודדות העולמית עם מגפת הקורונה היה הגבלות התנועה ששינו את חיינו בשנתיים האחרונות בצורה ניכרת. בדומה לכך, איסורים והגבלות ע ל תנועה התקיימו לאורך כל ההיסטוריה האנושית. על כן בחרנו השנה לקיים את הכנס בסימן תנועה. בכנס נבקש לבחון את הדרכים והזוויות השונות בהן ניתן להתייחס למושג תנועה. מחקרים אפשריים יכולים לעסוק בתנועה בין מרחבים גיאוגרפיים, זהויות וזרמי תודעה, בתנוע ות פוליטיות וחברתיות וגם בהיעדרה של תנועה. אנו מזמינים אתכם לשלוח הצעות להרצאות שיעסקו בשאלות אלו או בכל סוגיה אחרת שעוסקת במושג התנועה.

אנו פונים לחוקרים וחוקרות צעירים (תלמידי תואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורנטים) ממגוון רחב של
דיסציפלינות העוסקים בחקר ההיסטוריה ומעוניינים להציג ולדון במתודולוגיות השונות ובמגוון המקורות העמודים לרשותם של חוקרי ההיסטוריה. לאור העניין שלנו בדיון רחב בסוגיות הקשורות לאופנים המגוונים בהם ניתן לחקור את ההיסטוריה, תתקבלנה הצעות להרצאות העוסקות בכל תקופה, אזור גאוגרפי וזווית מחקרית.  נשמח לקבל הצעות לא רק מאלו הלומדים בחוגים ההיסטוריים, אלא גם מחוקרים וחוקרות הלומדים בחוגים הנושקים להיסטוריה, כגון תולדות האמנות, סוציולוגיה, ארכיאולוגיה, ספרות, מגדר, מדעי המדינה וכל תחום אחר הנוגע בדרך זו או אחרת בחקר ההיסטוריה.

תקצירים באורך של 300-250 מילה להרצאות באורך של 15 דקות בצירוף כותרת הרצאה
ופרטים אישיים מלאים, ניתן להגיש עד לתאריך 28.2.22 לכתובת:
younghistoriansil@gmail.com
תשובות תימסרנה לקראת סוף חודש מרץ .

הכנס מאורגן על ידי תלמידי המחלקה להיסטוריה כללית: רז דהאן-שוורץ, אריאל כהן ונעמה מורג-זמונסקי.

 

מפרסם ההודעה
נעמה מורג moragn@post.bgu.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה