< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): לשם שינוי - כתב העת של ביה"ס להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב [עברית] דדליין לתקצירים=30.1.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2011801/

לְשֵׁם שִׁנּוּי הוא כתב עת חדש, שנוסד על ידי תלמידות ותלמידי המחקר של בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב בשנת תשפ"ב בהנחייתה של פרופ' גליה צבר. כתב העת יהווה זירה לפרסום במרחב הדיגיטלי של מאמרים מדעיים בעלי אוריינטציה היסטורית, פרי עטם של סטודנטיות וסטודנטים לתארים מתקדמים. כתב העת יתפרסם בעברית, ויכלול מאמרים מקוריים בפורמט טקסט, וידאו ושמע, ביקורות ספרים וסקירות מתודולוגיות. התמה שנבחרה לגיליון הראשון של כתב העת היא מעברים. היסטוריונים נוטים להתמקד בנקודות הקיצון בחקר תהליכים היסטוריים – נסיבות מחד ותוצאות מאידך. בגיליון הראשון, בחרנו להתמקד דווקא בשינוי עצמו, המרחב הלימינלי שבין "כבר לא" ו"עדיין לא". שינוי המיקוד מנקודות הקיצון לתהליך עצמו מאפשר לנו לבנות מסגרת רחבה לדיון ולחקר זוויות חדשות של תהליכים בזמן ובמרחב מכל תחומי המחקר ההיסטורי והדיסציפלינות השונות. אנחנו מזמינים אתכן ואתכם, להגיש למערכת לְשֵׁם שִׁנּוּי מאמרים שעוסקים בתמה מעברים. המאמרים יעברו שיפוט על ידי חברות וחברי כתב העת וחוקרות וחוקרים מומחים.
אנא שלחו את כותרת המאמר, תקציר למאמר כתוב, וידיאו (Video Essay) או פודקאסט באורך 300 מילים, וביוגרפיה מקוצרת (עד 100 מילים) למערכת לְשֵׁם שִׁנּוּי בכתובת המייל: leshem.shinui.TAU@gmail.com.

תאריך אחרון לשליחת הצעות: 30 בינואר 2022.
תשובות יינתנו עד ה-15 בפברואר 2022. כותבות וכותבי התקצירים הנבחרים יתבקשו לשלוח מאמר / תסריט מלא עד 4,500 מילים, עד ה-1 באפריל 2022.

https://drive.google.com/file/d/1b72o-1udk-TMTorg4-yQJiDoJLBiS5B1/view?usp=sharing

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה