< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות לחוקריםות צעיריםות טעם הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי חיפה [כל הארץ] דדליין=15.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2011700/

הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה מכריזה על הענקת מלגות מחקר לחוקרות וחוקרים צעירים לשנה"ל תשפ"ב.

המלגות מיועדות לחוקרות וחוקרים, מכל האוניברסיטאות, העוסקים בחקר תולדות ארץ ישראל ו/או בחקר תולדות העם היהודי.

גובה המלגה הינו כ 6000- ₪.

רשאים להגיש בקשות חוקרות וחוקרים אשר עבודת הדוקטור שלהם הוגשה בין השנים תשע"ט- תשפ"ב ) 2022-2019 (.

מועמדים למלגה מתבקשים להגיש קורות חיים ע"פ ההנחיות, תקציר עבודת הדוקטור, תכנית מחקר חדשה ושני מכתבי המלצה.

לקבלת פרטים נוספים והנחיות הגשה מדויקות יש לפנות לליאת זינגר, פקולטה למדעי הרוח, קומה 20 ,מגדל אשכול. טלפון: 04-8240125 או בדוא"ל: Lzinger1@staff.haifa.ac.il

את הבקשות יש להגיש לליאת זינגר במייל עד לתאריך 15 במרץ 2022

טקס הענקת המלגות לזוכים יתקיים בתאריך 8 ביוני 2022 , בין השעות 18:00-16:00

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה