< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // קורסים: שפות קלאסיות - יוונית עתיקה, לטינית, אשורית, ערבית מדוברת וספרותית, עברית מודרנית ומקראית [פוליס, ירושלים] דדליין=2.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2011223/

שלום רב,

מכון פוליס ללשונות ולמדעי הרוח בירושלים מזמין סטודנטים.ות, חוקרים.ות ומתעניינים.ות ללמוד שפות בקורסי אביבי 2022:

  • ערבית מדוברת
  • ערבית ספרותית מודרנית
  • יוונית עתיקה
  • קופטית
  • לטינית
  • אשורית קלאסית
  • עברית מודרנית
  • עברית מקראית

הקורסים מועברים בשפה הנלמדת.

הקורסים מתחילים בפברואר ונמשכים עד יוני, כל קורס שווה ערך ל-40 עד 100 שעות אקדמיות. הקורסים מוצעים במגוון רמות.

למידע נוסף ולהרשמה:

 

מפרסם ההודעה
מרווין מנשה עשר פוליס - המכון ללשונות ולמדעי הרוח בירושלים (ע"ר) marvin.esser@polisjerusalem.org https://www.polisjerusalem.org/
כתובת מלאה
פוליס - המכון ללשונות ומדעי הרוח בירושלים, רח' הע"ח 8 מוסררה ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה