< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: חברה או חבר בסגל אקדמי בכיר [מכון בן גוריון, שדה בוקר] דדליין=17.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2011220/

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, קריית האוניברסיטה בשדה-בוקר, מעונין לאייש משרה של חברה או חבר סגל בדירוג האקדמי. תחילת המינוי המיועד: סתיו תשפ"ג.

המכון מקדם מחקר והוראה בין-תחומיים לבחינת ישראל והציונות מהיבטים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים.

על המועמדים או המועמדות להיות בעלי תואר Ph.D, רצוי לאחר השתלמות בתר-דוקטור, בעלי יכולת מחקר עצמאית מן המעלה הראשונה וניסיון בהוראה.

על הפניות לכלול קורות-חיים מפורטות ומכתב המתאר את תחומי המחקר של המועמד או המועמדת, תוכניות למחקר עתידי ודרכי השתלבות בפעילותו של המכון, הצהרה על תוכניות ההוראה ושמות ארבעה ממליצים ופרטי ההתקשרות שלהם.

מכון בן-גוריון מייחס חשיבות גדולה לנכונות המועמדת או המועמד להעתיק את מקום המגורים לקריית שדה-בוקר או סביבתה.

פניות יש לשלוח אל https://bguacademicrecruitment.force.com/Recruiters/VF_BGUPositions?Id=02i5I000007vPtjQAE#

לא יאוחר מ- 17.02.2022.

מפרסם ההודעה
רויטל עטר כלפון ראש לשכת מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות bgi@bgu.ac.il טלפון: 08-6596936 | פקס: 08-6596939
כתובת מלאה
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, קריית האוניברסיטה בשדה-בוקר
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה