< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: איש/אשת סגל - פסיכולוגיה התפתחותית [המרכז למשפט ולעסקים, רמת גן] דדליין=22.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2011210/

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מחפש איש.ת סגל בכיר.ה (דרגת מרצה בכיר ומעלה) למשרת הוראה וריכוז המגמה ההתפתחותית במ.א.

נדרשת "מומחיות"( פנקס הפסיכולוגים, לימודים ומחקר בתחום פסיכולוגיה התפתחותית) בפסיכולוגיה ההתפתחותית.

לפרטים לפנות לפרופ' עמירם רביב amiraam_r@clb.ac.il

מפרסם ההודעה
פרופ' (אמריטוס) עמירם רביב ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה , אוניברסיטת תל אביב. raviv@tauex.tau.ac.il 052-2459845
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה