קול קורא // לכנס: המפנה השמרני בישראל [ירושלים 05/22] דדליין=1.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2010602/

כנס ירושלים הראשון של מכון ארגמן ללימודים שמרניים יתמקד השנה בנושא "המפנה השמרני בישראל". הכנס יעסוק בשלושה היבטים שונים של נושא זה: מחשבה מדינית, כלכלה, ותרבות והמכון מזמין חוקרים מדיסציפלינות ונקודות מבט שונות לשלוח הצעות להרצאות על נושאים אלו. הצעות (עד 500 מילה) תתקבלנה לא יאוחר מה1.3.2022.

משך ההרצאה: 25-35 דקות.

https://argaman.institute/jerusalem_conference_1/

 

מפרסם ההודעה
דניאל בורטנובסקי |רכזת תוכניות וסטודנטים | קרן תקווה Daniel Bortnovskiy | Program’s coordinator | The Tikvah Fund Mobile: +972 523781942 | dbort@tikvahfund.org
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה