הזדמנות // תזכורת / מלגה: מלגות נשיא האוניברסיטה העברית לתלמידי/ות דוקטור מצטיינים/ות בפקולטה למדעי הרוח [העברית, ירושלים] 12.1.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2010515/

אנו שמחים להכריז על מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים בפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית בירושלים. המלגות מיועדות לאפשר לזוכים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר. הזוכים במלגות ישתתפו בתכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח . בית הספר מאגד תחת כנפיו גם את התוכנית למלגאי מוסמך מצטיינים, את מרכז מנדל סכוליון ואת תכנית עמיתי מרטין בובר. ארבע היחידות משוכנות בבניין מנדל, שנועד לשמש כוורת אינטלקטואלית המעודדת שיח בין עמיתים. תלמידי בית ספר מנדל זכאים לתקציב למחקר ולעריכת פרסומים. כמו כן הם רשאים להגיש מועמדות למלגת נסיעה לחו"ל לצרכי מחקר עד לשנה אחת.
הגשת המועמדות לשנת תשפ"ג (2022/2023) פתוחה בפני:
• סטודנטים ממוסדות להשכלה גבוהה מהארץ ומחו"ל.
• סטודנטים שיהיו תלמידי תואר שלישי באוניברסיטה העברית בשנת תשפ"ג.
• תלמידים בעלי תואר מוסמך מחקרי, או תלמידים הנמצאים בתשפ"ב בשנת הלימודים האחרונה לתואר מוסמך מחקרי.
• תלמידי תואר שלישי (במסלול הרגיל או במסלול הישיר לדוקטורט) שבעת תחילת המלגה בתשפ"ג חלפו לכל היותר שנתיים ממועד תחילת לימודיהם (דהיינו רשומים ללימודי דוקטורט משנת תשפ"א), גם אם בזמן זה אושרה הצעת הדוקטורט שלהם.
• תלמידים משלימים למחקר.
תנאי המלגה:
1. הזוכים במלגה חייבים להירשם ברשות לתלמידי מחקר עד ה-1 ביולי 2022 כדוקטורנטים בתשפ"ג.
2. תלמידי מוסמך המבקשים להיות מועמדים למלגות הנשיא חייבים להירשם עד אותו התאריך ברשות לתלמידי מחקר כתלמידים על-תנאי בשנת הלימודים תשפ"ג. תלמידים אלו נדרשים להשלים את כל חובות לימודיהם עד 30 בספטמבר 2022 ולהגיש אישור לזכאות לתואר עד 31 בדצמבר 2022. מלגתם של תלמידים שלא יסיימו את לימודי המוסמך (כולל קבלת ציון על עבודת הגמר) עד 1 בינואר 2023 תישלל.
3. תלמידים זכאים למלגה לכל היותר למשך 4 שנים. לתלמידי דוקטורט הנמצאים בשלב ב' בעת הגשת המועמדות תינתן מלגה למשך 4 שנים בתנאי שתשפ"ג תהיה לא יותר משנתם השלישית כתלמידי מחקר.
4. גובה המלגה השנתית: 60,000 ₪.
5. מקבלי המלגה יזכו בפטור משכר לימוד (למעט מלגאים שכבר מקבלים פטור משכר הלימוד מכל סיבה שהיא).
6. המלגה תשולם החל מאוקטובר של כל שנה, בתשלומים חודשיים, עד סוף ספטמבר בשנה האחרונה של המלגה או עד לאישור הדוקטורט (המוקדם מבניהם).
7. המשך הענקת המלגה משנה לשנה איננו אוטומטי. ועדת המלגות של בית הספר תבדוק מדי שנה את זכאות מקבלי המלגות לחידוש המלגה בשנה הבאה. לוועדה הסמכות להורות על הפסקת המלגה, כאשר היא סבורה כי מקבל המלגה אינו עומד בתנאיה באופן המצופה. הוועדה תיידע את רכזת המלגות / סגן הרקטור מידי שנה לגבי ההחלטות שהתקבלו.
8. במידה ומלגאי נשיא יזכה במלגה דומה ממקור אחר, יצטרך להחליט באיזו מלגה הוא בוחר. בכל מקרה מלגת הנשיא לא תפוצל, ואפשר שתוגבל גם האפשרות של כפל מלגות.

התחייבויות המלגאים:
1. מקבלי המלגה יהיו רשאים לעבוד בשכר בהיקף של עד חצי משרה, לפי תקנון מלגות האוניברסיטה.
2. תנאי להמשך קבלת המלגה בשנה השנייה הוא מעבר משלב א' לשלב ב' (דהיינו אישור הצעת המחקר). כמו כן, מצופה מהמלגאים לסיים את כתיבת הדוקטורט תוך שלוש שנים לכל היותר ממועד קבלתם לשלב ב'.
3. מקבלי המלגה יהיו תלמידי האוניברסיטה העברית במשך כל תקופת הדוקטורט.
4. מקבלי המלגה יתחייבו לשהות לכל הפחות יומיים בשבוע במשרד שיוקצה להם בבניין מנדל. עיקר פעילותם האקדמית תהייה בין כותלי האוניברסיטה העברית. מקבלי המלגה ישתתפו בפעילויות האקדמיות והחברתיות של התוכנית.
5. נסיעה לחול מחייבת הגשת בקשה ואישור מקדים.

פרטים נוספים בקישור:https://mandelschool.huji.ac.il/book/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90

מפרסם ההודעה
התכנית לדוקטורנטים מצטיינים האוניברסיטה העברית בירושלים msacc@savion.huji.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423