קול קורא // למאמרים (כתב עת): רוח הספורט (אודי כרמי) [עברית] דדליין לטקסט מלא=1.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2010505/

מערכת כתב העת "רוח הספורט" מזמינה חוקרים וחוקרות להגיש מאמרים לקראת פרסום גיליון ט'.

"רוח הספורט" הוא כתב עת שפיט של המכללה האקדמית תל חי הרואה אור מדי שנה ומהווה במה לחידושים בתחומי החינוך הגופני והספורט. בכתב העת מתפרסמים מאמרים אקדמיים פרי עטם של חוקרי הספורט, הרוח והחברה בישראל במגוון תחומים: היבטים חברתיים של הפעילות הגופנית, מדעי ההתנהגות וספורט, חינוך גופני במאה ה-21, קידום בריאות, תורת האימון ועוד.

המאמרים המתפרסמים בכתב העת נשלחים לשיפוט אנונימי.

אנו מזמינים חוקרים, מורים ותלמידי מחקר להגיש מאמרים לפרסום ב"רוח הספורט".

את המאמרים יש להגיש עד ליום 1.3.2022

לדוא"ל: udic@telhai.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה