מחקר ולימודים // תזכורת / סדנה: סדנה במחקר איכותני -ראיונות עומק: תאוריה ופרקטיקה (גבריאלה ספקטור-מרזל ) [מופ"ת, מקוון] 6.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2010403/

סדנה במחקר איכותני: ראיונות עומק: תאוריה ופרקטיקה
מנחה: ד"ר גבריאלה ספקטור מרזל
סדנה מקוונת בזום
יום ראשון, 6 בפברואר 2022, בשעות 10:00 -14:30

הסדנה תדון בעקרונות התאורטיים ובפרקטיקה של תכנון וניהול ראיונות עומק איכותניים; יוצג הבסיס הפילוסופי של ראיונות עומק, ייסקרו סוגים של ראיונות עומק, ויידונו סוגיות בתכנון ריאיון עומק ובניהולו; ככל שהזמן יאפשר זאת יידונו שיקולים אתיים הקשורים לניהול ראיונות עומק. במסגרת הסדנה המשתתפים יתנסו בעריכת ריאיון קצר.

קהל היעד
הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות שטרם ערכו ראיונות עומק מחקריים, ולאלו שמעוניינים להרחיב את הידע ואת המיומנויות שלהם בעריכת ראיונות עומק.

תרומת הסדנה
הכרת העקרונות התאורטיים שבבסיס ראיונות עומק איכותניים
הכרת סוגים שונים של ראיונות עומק איכותניים
רכישת יכולת לתכנן ריאיון עומק
הבנת העקרונות לניהול ריאיון עומק
הכרת המורכבות האתית הקשורה לריאיון עומק והדרכים לשמירת אתיקה בראיון עומק

מחיר: 300 ש"ח
למידע נוסף ולהרשמה אונליין: https://store.macam.ac.il/store/workshops/10374/
להרשמה טלפונית במנהל לומדים: 03-6901426/401
לאתר רשות המחקר, מכון מופ"ת: https://rashut.mofet.macam.ac.il/sadnaot/

* (סדנאות מופת חורף 2022)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-includes/link-template.php:1954) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423