< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: מרצה בביה"ס לעבודה סוציאלית [אריאל] דדליין=30.6.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2010310/

קול קורא – משרה אקדמית בביה"ס לעבודה סוציאלית

קוד משרה SHSW4120

ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל מחפש מועמדים למשרה אקדמית מלאה במסלול לקביעות ובדרגה פתוחה שתחל בשנה"ל תשפ"ג (10/2022). המועמד שיתקבל אמור ליזום מחקר, ללמד קורסים לתואר ראשון ושני, להגיש בקשות למענקי מחקר, להנחות סטודנטים לתארים מתקדמים בתכני ביה"ס ולהיות שותף ומעורב בכל פעילות ביה"ס.

קדימות תינתן למועמדים באחד מתחומי המחקר הבאים: משפחה, ילדים ועבודה סוציאלית דיגיטלית.

המשרה פתוחה למועמדים עם רישיון ממשרד הרווחה, וניסיון בעבודה בשדה (רצוי 5 שנים לפחות). נדרש תואר דוקטור בעבודה סוציאלית, עדיפות תינתן למועמדים לאחר השתלמות בתר-דוקטורט בחו"ל. על המועמד להציג פרסומים מחקריים בכתבי עת עם שיפוט מדעי, ולהראות ניסיון מוכח בהגשה לקרנות מחקר תחרותיות. תינתן עדיפות לחוקרים שמקדמים שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים. ניסיון בהוראה אקדמית יהווה יתרון.

להגשת מועמדות יש לשלוח את המסמכים הבאים:
• מכתב מקדים שכולל תיאור של תחומי מחקר והוראה, תכניות למחקר עתידי ותיאור של תרומה פוטנציאלית לביה"ס לעבודה סוציאלית;
• קורות חיים אקדמיים מפורטים (ראה הנחיות);
• ביוגרפיה מדעית (2-3 עמודים);
• שלושה פרסומים שישמשו להערכת הישגים;
• שמות של שלושה ממליצים אקדמיים, כולל מנחה הדוקטורט ומנחה הבתר-דוקטורט. יש למסור פרטים מלאים של איש הקשר כולל כתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר;
• סקרי הוראה (אם יש).

להגשת המועמדות יש לשלוח את כל המסמכים הנדרשים לכתובת הדואר האלקטורוני: academic.positions@ariel.ac.il תוך ציון קוד משרה (SHSW4120).

• המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד.
• הדרגה האקדמית תיקבע על פי הכישורים והניסיון של המועמד.
• הליכי המינוי של המועמד ייעשו בהתאם לתקנוני המינויים של האוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים.
• תנאיי ההעסקה ייקבעו בהתאם לנהלי מל"ג לאוניברסיטאות.

https://www.ariel.ac.il/wp/vrector/wp-content/uploads/sites/271/2021/12/SHSW4120-ADD-HEB.pdf

מפרסם ההודעה
אסתר זיכלינסקי ראשת בית הספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל בשומרון ester.zychlinski@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה