< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: לצאת מחוץ למסגרת-הוראת האמנויות בעידן טכנופדגוגי [ירושלים 03/22] דדליין=15.1.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1122204/

לצאת מחוץ למסגרת-הוראת האמנויות בעידן טכנופדגוגי

“תפקידו של המבוגר, להקנות ללומד את ההיכרות עם כלי הלמידה שפותחו על ידי התרבות שבה אנו חיים, עם יכולת השימוש בהם. במהלך האינטראקציה ביניהם אלה הופכים לאובייקטים
שניתן לחשוב באמצעותם” (ויגוצקי, 2004)

חוקרים הראו כי על אף שמורים מודעים לפוטנציאל לחדשנות הגלום בשילוב טכנולוגיות בהוראה, חלק ניכר מהם משלבים אותן בדרך מסורתית של הרצאות ותרגילים, אבל אינם משנים משמעותית את דרכי ההוראה והלמידה. רבים משתמשים בטכנולוגיה המתקדמת כדי לקדם את שיטותיהם המסורתיות, מבלי לשנות את גישתם הפדגוגית ולחתור להשגת יעדים חדשים. תחומי האומנות מזמנים אתגר ייחודי ונראה כי מתבקש אפוא להגדיר את הפדגוגיה הרצויה ואת הדרך המושכלת להגיע אליה, תוך ניצול הפלטפורמות הטכנולוגיות החדשות. עבודה בסביבה עתירת טכנולוגיה מחייבת שינוי רדיקלי של תפישות ושל אמצעים. לשם כך יש להבטיח את קיום התנאים החיוניים לקידום הוראה משולבת טכנולוגיה.

“אמונה” המכללה האקדמית לאמנויות ועיצוב מזמינה אתכם לקחת חלק בכנס שכותרתו “לצאת מחוץ למסגרת- הוראת האמנויות בעידן טכנופדגוגי” ולהגיש הצעות להרצאות בנות 20 דקות, מושבים- צוות מרצים, שולחנות עגולים וכן הצעות לפוסטרים.
כמה מהסוגיות שבהן יעסוק הכנס:
1. דרכים להוראת האומנויות בעידן הטכנופדגוגי
2. אתגרים בהוראת אומנויות במאה ה21.
3. גבולות ומגבלות בעידן הטכנופדגוגי בהוראת האומנויות
4. שימוש באומנויות ככלי לשיח רגשי בעידן הטכנופדגוגי.
// הצעות נוספות המשיקות לנושא תתקבלנה בברכה.
הכנס יתקיים ביום שני 14/03/2022
והצעות בכתב (בין 200 ל300 מילים) ניתן להעביר עד 15/01/2022.
את ההצעות ניתן להעביר בדוא”ל: emuna.knes2022@gmail.com

בברכה,
הוועדה המארגנת
ד”ר אריאל גרוס , ד”ר ורד אלימלך, ד”ר חנה שפירא

Message publisher
אביה איבגי עוזרת ראש המכללה אמונה- המכללה האקדמית לאמנויות ועיצוב aviya.emuna@gmail.com
Full address
אמונה- המכללה האקדמית לאמנויות ועיצוב, דרך בית לחם 104, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added