< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: ימי הביניים, עכשיו! תשפ״ב [בר אילן, רמת גן 03/22] דדליין=16.1.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1122203/

The Middle Ages, Now! conference, 2022

 

ימי הביניים, עכשיו! הוא המפגש השנתי המסורתי של חוקרי וחוקרות ימי הביניים בישראל הנערך בתמיכתה של החברה ההיסטורית הישראלית. המפגש מאפשר למשתתפים ולמשתתפות לשתף ולהתוודע למגוון המחקרים החדשים על אודות ימי הביניים הנערכים ברחבי ישראל בימים אלה. השנה יערך הכנס באוניברסיטת בר-אילן ביום ה', 31 למרס 2022, כ״ח אדר ב׳ תשפ״ב. חוקרים וחוקרות בשלבי קריירה שונים העוסקים בחקר ימי הביניים ובתוך כך גם תלמידי מחקר מוזמנים להגיש הצעות להרצאות באורך של 20 דקות המבוססות על מחקריהם החדשים והמקוריים. ההרצאות בכנס אינן מוגבלות לנושא או לתקופה, ונשמח לקבל הצעות מחוקרות וחוקרים הבוחנים את ההיסטוריה והתרבות של ימי הביניים ממגוון היבטים ודיסציפלינות, ובתוך כך היסטוריה, ספרות, ארכיאולוגיה, פילוסופיה, אמנות, מוסיקה וכן תחומי דעת משיקים נוספים.

את ההצעות יש לשלוח בדוא"ל אל yaniv.fox@biu.ac.il תחת הכותרת "הצעה לכנס ימי הביניים, עכשיו". נא לשלוח בקובץ אחד: כותרת הרצאה, תקציר באורך 300 מילה, קו"ח מקוצר בן עמוד אחד ופרטי התקשרות עד יום א׳, 16.01.2022. תשובות תימסרנה לקראת סוף חודש ינואר.

הוועדה המארגנת:
ד״ר יניב פוקס, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר-אילן ד״ר יונתן רובין, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן ד״ר יוסי ישראלי, המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר-אילן

מפרסם ההודעה
יניב פוקס Yaniv.fox@biu.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה