< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / משרה: נשיא מכון שכטר למדעי היהדות [ירושלים] דדליין=10.1.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1122112/

מכון שכטר למדעי היהדות בירושלים מחפש מועמד מתאים לתפקיד הנשיא, אשר יחליף את הנשיא המכהן פרופ' דורון בר שיסיים את תקופת כהונתו ב־30.9.22.

מכון שכטר אשר הוקם בשנת 1984 הוא מוסד אקדמי ישראלי המוכר מטעם המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). מטרתו היא ללמד, לחקור ולהפיץ ידע בתחום היהדות במטרה לקדם חברה ישראלית הנטועה היטב במורשת עם ישראל ומחויבת לערכי הדמוקרטיה. ייחוד המכון בהיותו מוסד אקדמי מתאפיין במחויבותו לקידום פלורליזם והתחדשות יהודית בישראל.

נשיא המכון הוא האישיות הבכירה והמנהלת של המוסד המדווח ישירות לוועד המנהל ולחבר הנאמנים. הנשיא יפגין מנהיגות בקידום מכון שכטר כמוסד אקדמי משפיע בציבוריות הישראלית המקדם סובלנות ופלורליזם דתי. הנשיא יוביל את תכנון פני המכון ועיצובו לעתיד.

בתור המנהל הבכיר, הנשיא יוביל את התפעול היום יומי של המוסד האקדמי אשר לומדים בו כ־400 תלמידים לתואר שני, מלמדים בו 12 חברי סגל אקדמי פנימי וכ־35 מרצים חיצוניים, ועובדים בו כ־20 עובדים מנהליים. הנשיא ינהל את הגיוס, הטיפוח, האחזקה וההערכה של הסגל הפנימי, יזום ויפתח תוכניות אקדמיות ומחקריות, ינהל את היחסים עם המועצה להשכלה גבוהה, ויפקח על הניהול הכספי, על השיווק ועל גיוס הסטודנטים. הנשיא ישתתף בגיוס כספים לתוכניות אקדמיות בארץ ובחו"ל.

הנשיא יפעל כשותף אקדמי עם הארגונים שבמשפחת "עמותות שכטר": בית מדרש לרבנים ע"ש שכטר, קרן תל"י ומדרשת שכטר.

הנשיא ישתף פעולה עם ארגונים שותפים כמו התנועה המסורתית בישראל ובית המדרש לרבנים באמריקה (JTS), ועם ארגונים אחרים המחויבים להתחדשות יהודית בישראל.

דרישות התפקיד:

על המועמדים/ות להיות אנשי אקדמיה בדרגת פרופסור חבר או פרופסור מן המניין.

על המועמדים/ות להיות מרצים/חוקרים במדעי היהדות או בתחומים קשורים, בעלי ידע והבנה ברמה גבוהה בנושאים הנוגעים למחקר וללימודים במוסד, ובעלי קרבה רעיונית לערכים של התנועה המסורתית/קונסרבטיבית.

למועמדים/ות נדרשות יכולות מוכחות בניהול אקדמי ובמנהיגות אקדמית־חינוכית, ויחסי אנוש ברמה גבוהה מאוד. המועמדים/ות יהיו בעלי שליטה מלאה בעברית ובאנגלית.

יש לשלוח קורות חיים אל: psc@schechter.ac.il

מפרסם ההודעה
מוריה קרסגי אהרון מנהלת התקשורת ויחסי ציבור moriah@schechter.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה