< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: ראש המחלקה לתרבות חזותית וחומרית [בצלאל, ירושלים] דדליין=23.12.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1120210/

 

בצלאל

אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

 

מודיעה על משרה פנויה לתפקיד

ראש המחלקה לתרבות חזותית וחומרית

החל מתאריך 1.10.2022 (ולמשך 4 שנים, עם אפשרות להארכה לקדנציה שניה בת 4 שנים נוספות).

 

בצלאל היא האקדמיה הראשונה לאמנות ועיצוב בישראל. מאז הקמתה ב-1906, בצלאל היא המוסד המרכזי ללימודים, ליצירה ולמחקר בתחומי התרבות החומרית והחזותית.

מבית מדרשה של האקדמיה יצאו מיטב האמנים/ות והמעצבים/ות אשר השפיעו ומשפיעים על כל תחומי היצירה בארץ וזוכים להכרה בינלאומית רחבה. בבצלאל הונחה התשתית ליצירתם של שדות האמנות והעיצוב בישראל. מיקומה של האקדמיה בירושלים והתייחסותה למקורות התרבות המקומית, המזרח-תיכונית והעולמית מציבים אותה בעמדה ייחודית בזירת האמנות, העיצוב והאדריכלות.

 

תפקיד ראש התכנית כולל: התווית חזון ויעדים מחלקתיים, קידום עשייה אקדמית פורצת דרך, בניית התוכן האקדמי ותכנית הלימודים, פיתוח סגל, ניהול איכות ההוראה, ניהול תשתיות ההוראה, קידום יחסים מקומיים ובינלאומיים, ייצוג מקומי ובינלאומי של המחלקה, יצירת יוזמות לצמיחה, ניהול וקידום שיתופי פעולה ופרויקטים, פיתוח המחלקה כמרכז ידע ומחקר בשדה הרלוונטי, ניהול משאבים.

 

תנאי סף – בעל/ת תואר שלישי.

 

התאמת המועמד/ת לתפקיד תבחן, בין השאר, עפ”י הקריטריונים הבאים:

  • הישגים ונוכחות בשדה האקדמי ו/או המקצועי.
  • ניסיון ניהולי מוכח בכלל, ובעולם האקדמי בפרט.
  • יחסי אנוש מצוינים.
  • כריזמה ויכולת מנהיגות.
  • יכולת הובלת תהליכי שינוי ופיתוח.
  • ניסיון והצטיינות בהוראה.
  • יכולת ייצוג מקומי ובינלאומי של המחלקה.

 

מועמדים/ות הרואים/ות עצמם/ן מתאימים/ות לתפקיד מוזמנים/ות לשלוח:

קורות חיים, פעילות המעידה על הצטיינות מקומית ובינלאומית בתחום הנדרש או בזיקה לו, תפישת עולם בנושאי פעילות המחלקה וניהולה, רשימת פרסומים, תיק עבודות ותעודות המעידות על השכלה.

 

תאריך אחרון להגשה: 23.12.2021

אל: לשכת הנשיא, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, באמצעות דוא”ל: anat-s@bezalel.ac.il (יש לציין את התפקיד אליו מוגשת המועמדות).

האקדמיה רשאית לערוך מיון ראשוני של המועמדים/ות, ואינה מתחייבת לזמן את כולם/ן לוועדת החיפוש.

ועדת החיפוש שומרת על זכותה לפנות בעצמה למועמדים/ות פוטנציאליים/ות, ולבחור במועמד/ת שלא השיב/ה למודעה זו.

 

לפרטים נוספים: 02-5893222

 

Message publisher
דנה קרבונן digital@bezalel.ac.il
Full address
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, מרטין בובר, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added