קול קורא // ליום עיון: יום העיון השנתי השלישי בהיסטוריה קווירית [חיפה 02/22] דדליין=9.1.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1120121/

במשך חודש אחד בשנה, נוהגות קהילות גאות במקומות שונים בעולם לציין את חודש ההיסטוריה הגאה – יוזמה המבקשת להחריג את ההיסטוריות שלנו מהערות השוליים ומקופסאות הארכיון הבלתי מסומנות ולהנכיח אותן בשיח הציבורי. בישראל יצוין חודש ההיסטוריה הגאה בפעם השלישית בפברואר 2022, בפסטיבל חיפה השלישי להיסטוריה קווירית.

לאחר שמגיפת הקורונה אילצה אותנו לבטל אותו בשנתיים האחרונות, השנה נחזור למסורת ונקיים במסגרת הפסטיבל יום עיון, המאורגן על ידי פרויקט ההיסטוריה הגאה החיפאית.

 

אנו מזמינות הצעות להרצאות/סדנאות בנושאים הקשורים להיסטוריה של הקהילה הגאה ולהיסטוריה של חריגה מינית ו/או מגדרית, בישראל, בפלסטין או בעולם, בכל תקופת זמן.

נושאים אפשריים לדיון עשויים (אך לא מוגבלים) לעסוק במקרה היסטורי ספציפי; בשאלות היסטוריוגרפיות, תאורטיות ו/או פוליטיות הנוגעות לכתיבת היסטוריה קווירית; בסקירת מגמות במחקר; בדיון בחוויה או במיקום האפיסטמולוגי/פוליטי של החוקר/ת הקוויר/ית; בממשק שבין היסטוריה קווירית לתחומי מחקר אחרים; או בקשר ההדדי שבין היסטוריה קווירית ואקטיביזם.

נשמח במיוחד לקבל הצעות המתמקדות באזור הגאוגרפי של ישראל/פלסטין, או העוסקות בפזורות ישראליות/פלסטיניות בעולם בהקשרן הקווירי.

אנו שואפות לאתגר את המובן האקדמי של 'עיון' ו'דיון' ועל כן נשמח לקבל גם הצעות להרצאות שאינן מבוססות על מחקר אקדמי, לדוגמה: סיפורה של קהילה, קבוצה, מאבק, וסיפורים בגוף ראשון.

 

את תקצירי ההרצאות (עד 300 מילים בלבד) יש לשלוח עד תאריך 9.1.2020 לכתובת המייל: haifa.lgbt.history@gmail.com.

לתקציר ההרצאה יש לצרף את הפרטים הבאים: כותרת ההרצאה, שם מלא של המרצה, שיוך מוסדי (אם יש), כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

תשובות תשלחנה עד אמצע ינואר ותכנית יום העיון עתידה להתפרסם עד סוף ינואר 2022.

https://drive.google.com/file/d/1h6bPJnY6d0rMftCUvD2nT-Utjc6iyG_K/view?usp=sharing

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה