< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: בתר-דוקטורט במכון טרומן למחקר וקידום השלום [העברית, ירושלים] דדליין=7.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1120104/

קול קורא למלגות פוסטדוקטורט במכון טרומן למחקר וקידום השלום

לשנת הלימודים  2022-2023

 

המכון מציע מלגות פוסטדוקטורט (עד שנתיים), מלגת השגריר ויליאם א. בראון, ופרסי שלום ע"ש מוריס י' ופיי ב' קרפף (לשנה) בסך 80,000 ₪ לשנה לכל מלגה/פרס.

המלגות מיועדות לחוקרים/ות העוסקים/ות בהיבטים שונים של חקר השלום ופתרון קונפליקטים. עדיפות תינתן למחקרים בתחום של המזרח התיכון, הסכסוך הישראלי–פלסטיני וירושלים.

הגשת מועמדות למלגה ניתנת למי שקיבל תואר PhD  לאחר ספטמבר 2019.

 

יש להגיש תעודת תואר שלישי (או אישור על הגשת הדוקטורט), קו"ח ורשימת פרסומים אקדמיים (יש להפריד בין עבודות שהתקבלו לפרסום לבין כאלה בתהליך), מכתב פניה ובו פירוט תכניות המועמד/ת לתקופת המלגה וההתאמה למכון טרומן, מכתב הסכמה של מנחה הפוסט, ושני מכתבי המלצה.

הזוכים/ות מצופים/ות לשהות במכון טרומן במשך שלושה ימים בשבוע לפחות ולהשתתף בפעילויות המכון השונות, כולל בסמינר המחקר של המכון.

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 7 בפברואר 2022.

תשובות תינתנה לקראת סוף מרץ.

 

לפרטים, למידע חיוני נוסף ולאופן הגשה: http://scholarships.huji.ac.il

ניתן להתייעץ עם מזכירות המכון בכתובת truman@savion.huji.ac.il או 02-5882300.

מפרסם ההודעה
Andrea Perman | Administrative & HR Assistant Truman Institute for the Advancement of Peace The Hebrew University of Jerusalem Mount Scopus, Jerusalem Tel: 972-2-5882300 Fax: 972-2-5828076 truman@savion.huji.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה