< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: בגדים ובגידות: על סמליות ומשמעות של פרטי לבוש בעת העתיקה [אב"ג, באר שבע 06/22] דדליין=15.1.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1112701/

אנחנו מתכבדות להזמין תלמידות ותלמידי חקר העת העתיקה להגיש תקצירים לכנס בגדים ובגידות: על סמליות ומשמעות של פרטי לבוש בעת העתיקה, שיתקיים במסגרת הכנס השנתי של האגודה לקידום הלימודים הקלאסיים בישראל (ISPCS), ביום ג׳, ה-14.6.2022, באוניברסיטת בן גוריון בנגב. מטרת הכנס היא לתת במה לחוקרות וחוקרים העוסקים.ות בתחומי ידע שונים במחקר העת העתיקה להציג את מחקריהם.ן, ולייצר מרחב פתוח לדיונים ולשיתופי פעולה עתידיים.

Fashion is a language that creates itself in cloths to interpret reality – Karl Lagerfeld (1923-2019)

בהשראת הציטוט, הכנס יעסוק בפרטי לבוש בעת העתיקה ככלל, כלומר, בגדים מכל סוג, חומר ולכל מטרה שהיא. גישתנו לנושא היא באופן שבו הלבוש יכול להוביל לקריאות של רבדים נוספים או סותרים של המקורות העתיקים. למשל, ניתוח בגדי ופרטי לבוש לפי דת, מגדר, מעמד או תקופה, כמו גם התייחסות לשריונות, קסדות ומגנים, יכולים להפיק פרשנויות כאלה. רגעים מסוג זה יכולים להימצא בטקסטים, אך גם בפסלים, בציורים ובממצאים ארכיאולוגיים.

אם כך, נשמח לקבל הצעות להרצאות המביאות לקדמת הבמה את האופן שבו בגדים עשויים להיות טעונים במשמעות סמלית ולהשפיע באופנים שונים על הסביבה, הקהילה, הפולחן, שדה הקרב, ואף על תפיסת העצמי.

מאחר ואנו מעוניינות לייצר דיון רחב ואינטרדיסציפלינרי ככל האפשר, נשמח לקבל הצעות להרצאות העוסקות בתקופת העת העתיקה של המזרח הקדום והמרחב של אגן הים התיכון (החל מהאלף השני לפנה״ס ועד להתפרקות האימפריה הרומית) מתלמידי ותלמידות תואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורט המגיעים.ות ממגוון תחומים, כגון היסטוריה, ספרות, תולדות האמנות, ארכיאולוגיה, פילוסופיה, מגדר ועוד.

אנא שלחו תקצירים באורך של עד 300 מילה להרצאות באורך של 20 דקות. יש לצרף את כותרת ההרצאה לקובץ התקציר.

שיפוט התקצירים יעשה באופן אנונימי; את הפרטים האישיים שלכם.ן, נבקש לכתוב בגוף המייל בלבד.

 

ניתן להגיש את התקצירים עד לתאריך 15.01.2022

לכתובת dressanddistress@gmail.com

תשובות תימסרנה לקראת אמצע חודש מרץ, 2022.

Message publisher
הילה ברוקמן (אוניברסיטת תל אביב) קרן פריידנרייך (אוניברסיטת תל אביב ו-CUNY) dressanddistress@gmail.com
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added