< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מלגה: מלגת ארכיון הג'וינט [ניו יורק & ירושלים] דדליין=28.1.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1112020/

ארכיון הג'וינט מקבל בקשות לתוכנית המלגות לשנת 2022. בשנת 2022 יוענקו 6-7 מלגות לחוקרים בכירים, פוסט-דוקטורנטים, סטודנטים לתארים מתקדמים וחוקרים עצמאיים לצורך ביצוע מחקר בארכיון הג'וינט, בניו יורק או בירושלים. נושאי מחקר הרלוונטיים הם בתחומי ההיסטוריה היהודית של המאה העשרים, היסטוריה מודרנית, רווחה חברתית, הגירה וסיוע הומניטרי, אך יתקבלו גם תחומים נוספים של מחקר אקדמי שמיוצגים באוספים הארכיוניים של הג'וינט. למידע נוסף ולהגשת מועמדות: http://archives.jdc.org/about-us/fellowships-and-grants-general-information/.

גובה המלגה הוא $2,500.

המועד האחרון להגשת בקשות הוא 28 בינואר 2022.

מפרסם ההודעה
Anat Kutner The JDC Archives Jerusalem anatku@jdc.org 02-6536403
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה