< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לספרים: פנים אחרות - סדרת עיון חדשה בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1112012/

פנים אחרות: סדרת עיון חדשה בהוצאת הוצאת הקיבוץ המאוחד

פנים אחרות היא סדרה אקדמית לספרות עיון בתחומי הרוח והחברה, בדגש על תחומי הדעת: ספרות, היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל, תרבות וחברה בישראל, תלמוד, מקרא, מחשבת ישראל, פילוסופיה. הקו המנחה בבחירת הכותרים לסדרה הוא מצוינות אקדמית: מקוריות, תרומה לשיח וברק מחקרי. הכותרים שיתקבלו לסדרה יעברו ביקורת עמיתים ויוכרו כפרסום אקדמי שפיט. לא יתקבלו לקריאה עבודות דוקטור שלא עברו עיבוד לספר. אנו מזמינים אתכם ואתכן להגיש כתבי יד לכתובת: yifat@kibutz-poalim.co.il

נא לכתוב כי כתב היד הוא עבור סדרת פנים אחרות.

  • עורכת הסדרה: ד"ר מוריה דיין קודיש. מערכת אקדמית: פרופ' גדעון טיקוצקי, פרופ' יהודה שנהב, פרופ' רחל אליאור, פרופ' שמואל פיינר.
תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה