< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): הקשרי לשון - בלשנות פרשנות משמעות (לובה חרל"פ) [עברית] ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1112011/

המרכז ללימודי הטקסט במכללת ליפשיץ בירושלים מזמין את החוקרים להציע מאמרים לפרסום בכתב העת החדש "הקשרי לשון – בלשנות, פרשנות, משמעות".

 

כתב העת "הקשרי לשון – בלשנות, פרשנות, משמעות" הוא כתב עת אקדמי שפיט (reviewed peer) בעברית, המיוחד לחקר הטקסט בהקשריו המגוונים ולמגעיה של תורת הלשון עם תחומי דעת משיקים ומשלימים. תינתן במה למחקרים עדכניים של טקסטים קלסיים ומודרניים במגוון סוגות וסוגים.

במוקד החקר יעמדו סוגיות בדקדוק ובסגנון, בתקן ומציאות, בחקר המשמעויות של המילה ושל המבע ובהשתקפותן בחיים ובספרות, בהיבטים הרמנויטיים של טקסטים מרבדים היסטוריים ועכשוויים, וביחסים בין טקסט מקור ובין התרגום.

מאמרי כתב העת יתפרסמו באתר כתב העת במרשתת. מהדורה מוגבלת של חוברות נדפסות תצא לאור אחת לשנה.

 

העורכת: לובה חרל"פ

ועדת המערכת: אורלי אלבק, רות אלמגור-רמון, קרן דובנוב, רם שטיינר

מועצת המערכת: עילית אולשטיין, חוה בת זאב שילדקרוט, עינת גוברמן, עינת גונן, אפרים חזן, תניא נוטריוס, תמר סוברן, מאיה פרוכטמן, שמחה קוגוט, הילה קרס, אבינעם רוזנק, ורדית רינגולד, אורה שורצולד

רכז המערכת: ירעם נתניהו

הפקה ומזכירות: רויטל איל

 

המערכת מזמינה את החוקרים להציע מאמרים מקוריים בתחומי העניין המפורטים לעיל.

 

הנחיות להגשת כתבי יד למערכת ראו באתר המכללה, בקישור להלן.

 

כתובת להתכתבות ולמשלוח מאמרים: מערכת הקשרי לשון, hek.lashon@gmail.com

 

https://www.lif.ac.il/%d7%94%d6%b6%d7%a7%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%a2%d7%aa/

מפרסם ההודעה
Prof. Luba Rachel Charlap Head, The Center of Textual Studies, Lifshitz College Jerusalem Professor in the Department of Hebrew Language and Literature, Al-Qasemi Academy Cell. 972-50-6741627 luba@macam.ac.il https://lif.academia.edu/LubaCharlap
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה