< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / למאמרים (כתב עת): עיוני משפט - משפט ומשבר האקלים (תמר קריכלי כץ) [עברית] דדליין לתקצירים=26.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1111812/

קול קורא להגשת כתבי יד בנושא:
"משפט ומשבר האקלים"

האם האנושות נמצאת בנקודת מפנה ביחס למשבר האקלים? ומה מקומו של המשפט בתוכו? נדמה כי בשנים האחרונות, הולכת ומחלחלת ההבנה כי אנו בעיצומו של משבר שיסודו בסביבה, באקלים וביחסו של האדם אליהם. הדיון במשבר, מעצם טבעו, הוא רב-תחומי ונע בין השדה התיאורטי והמופשט לשדה הקונקרטי והמעשי תוך שילוב בין עולמות החומר והרוח. בעוד בתחומי מחקר רבים התבססה ספרות ענפה העוסקת במשבר, דומה כי שאלת מקומו של המשפט הישראלי ביחס אליו, נותרה בסימן שאלה. אנו ב"עיוני משפט" מבקשות לקדם שינוי בנושא ולעודד אתכן לקחת חלק בעיצוב השיח המשפטי בתחום.
אנו מבקשות לייחד חלק מכרך מ"ו של כתב העת לנושאים הקשורים במשפט ובמשבר האקלים, בניסיון למלא חלק מהחסר ולהוסיף רובד חשוב למחקר המשפטי הישראלי. אנו מקוות כי כרך זה יהווה הזדמנות ליצירת אפיקי מחקר חדשים ולשכלול הקיימים, לאור ייחודיותו של המשבר המזמינה תגובות, ניתוחים ופתרונות שונים מקוריים.
אנו קוראות לכותבות ולכותבים ממגוון תחומי המשפט ומדיסציפלינות נוספות להגיש כתבי-יד בנושא, לשם בחינת אפשרות פרסומם בכרך מ"ו. כתבי-היד יכולים להציע התבוננות כוללת ומרחיבה על היחס בין משבר האקלים למשפט, כמו גם התבוננות ממוקדת בתחומי משפט שונים המושפעים מהמשבר.
קודם לפרסום הכרך ייערך כנס שבמסגרתו יוכלו הכותבות והכותבים שמאמריהם יתקבלו לפרסום להציג אותם תוך מתן במה למגיבים/ות.
נוכח חשיבות הנושא והיקפו, החלטנו לאפשר הגשת כתבי-יד בהיקפים ומסוגים שונים, הן לכרך המודפס והן למתחם מיוחד שיוקם בפלטפורמה המקוונת שלנו, "פורום עיוני משפט", שזכתה לאחרונה למתיחת פנים באתר חדש ונגיש.

נושאים ותחומי מחקר שנשמח לשקול דיון בהם לצורך פרסום בכרך כוללים (הרשימה אינה ממצה ומדובר בדוגמאות בלבד):
• המשפט הישראלי ומשבר האקלים: דיני סביבה בישראל; מחקר השוואתי-דסקריפטיבי; המשפט העברי והמשפט האסלאמי כערוצי פיתוח לדיון; סוכני שינוי משפטיים.
• המשפט הפרטי ומשבר האקלים: הזכות הקניינית ועיצובה; שימוש בכלים נזיקיים וחוזיים; ממשל תאגידי ודיון בתכלית החברה.
• היבטים חלוקתיים של משבר האקלים: חשיבה מחודשת על מנגנוני חלוקה ומיסוי; ניתוח השפעת המשבר על מיעוטים בישראל ובעולם; ניתוח השפעת המשבר על שווקים ספציפיים והצגת דרכי פתרון.
• גלובליזציה ומשבר האקלים: פיתוחים משפטיים ומוסדיים במשפט הבינלאומי הפרטי והפומבי לפתרון המשבר; התמודדות עם תופעות של הגירה ושינויים דמוגרפיים; השפעת תהליכים עולמיים כמו פופוליזם, העמקת אי-השוויון והשלכות משבר הקורונה.
• זכויות חוקתיות ומשבר האקלים: התעצבות משטר הזכויות לאור המשבר (בישראל ובעולם); שימוש בכלים חוקתיים למאבק אקלימי.
• משבר האקלים בראי התיאוריה: שימוש בכלים תורת-משפטיים ותיאוריות ביקורתיות למשפט לניתוח המשבר.

הגשת כתבי-יד לכרך המודפס
הכרך המודפס יכלול מספר מאמרים באורך של עד 20 אלף מילים (כולל הערות שוליים). את כתבי היד יש להגיש בהתאם לכללי ההגשה הנוהגים בכתב העת, אותם ניתן למצוא כאן.
הגשת כתבי-יד ל"פורום עיוני משפט"
מתחם מיוחד יוקדש ב"פורום עיוני משפט", הפלטפורמה המקוונת של "עיוני משפט", למאמרים קצרים באורך של עד 10 אלף מילים (כולל הערות שוליים). בנוסף, תתאפשר הגשתן של סוגות כתיבה מגוונות כגון: מסות, הערות פסיקה וחקיקה, ביקורת ספרות והרצאות. את כתבי-היד יש להגיש בהתאם לכללי ההגשה הנוהגים בכתב העת, אותם ניתן למצוא כאן.
לוחות הזמנים
בשלב זה, אנו מזמינים כותבים וכותבות להגיש תקציר (אבסטרקט) בעברית של כתב-היד:
• בעבור כתבי-יד המיועדים לכרך המודפס, יש להגיש תקציר באורך של 2-3 עמודים.
• בעבור כתבי-יד המיועדים ל"פורום עיוני משפט", יש להגיש תקציר באורך של עד עמוד.
על התקציר לכלול התייחסות לשאלה המרכזית שכתב-היד מתכוון לעסוק בה; המתודולוגיה של המחקר; והחידוש המחקרי של המאמר ביחס לספרות הקיימת.
את התקצירים יש לשלוח עד לתאריך 26.12.2021. הכותבות והכותבים שמאמריהם יימצאו מתאימים לפרסום, יתבקשו לשלוח את כתבי-היד עצמם עד לתאריך 30.6.2022. כתבי-היד שעשויים להיות מתאימים לפרסום, יועברו לשיפוט חיצוני על ידי מומחה/ית בתחום שבו הוגש המאמר ולאחר מכן שיפוט ועריכה על ידי העורכים/ות וחברי/ות המערכת כתנאי לפרסומם. בנוסף, הכותבים והכותבות יציגו את מחקריהם וישוחחו עליהם עם מגיבים/ות ביום עיון שיתקיים לרגל הוצאת הכרך.
לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל לכתובת: tau.law.review@gmail.com.
בברכה,
ד״ר תמר קריכלי כץ, עורכת ראשית
תמר בן-עוזר, איל גלזר, מג'ד חדאד, תמר יחזקאלי, דור מנה ואלינור קמינר גולדפיינר, עורכי ועורכות "עיוני משפט" מ"ו

https://bit.ly/3pJalnl

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה