< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: כנס מחקרים חדשים מהגליל ה- 24 [תל-חי 03/22] דדליין=1.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1111811/

אנו מזמינים אתכם להציע מושבים להרצאות לכנס מחקרי הגליל העשרים וארבעה שייערך במכללה האקדמית תל-חי בימים רביעי-חמישי 23-24/03/2022, כ'-כא' באדר ב' תשפ"ב.

 

בשנה שעברה קיימנו כנס היברידי – שהיה הכנס הראשון אחרי הקורונה. השנה אנו שואפים לחזור למסורת הטובה והנכונה של כנס מחקרי גליל הנערך בגליל פנים אל פנים. נקיים את הכנס בקמפוס, כמיטב המסורת ארוכת השנים הכוללת מושבים תוססים ומרתקים.

הגליל היא זירה מרתקת להתבוננות אקדמית רב-תחומית ובין תחומית. כנס מחקרי הגליל החדשים שם לו ליעד לבחון את הזירה הגלילית במגוון תחומים כגון: מדעי הסביבה, אקולוגיה, מקרא, היסטוריה, גיאוגרפיה, התיישבות, חברה וחינוך, ארכיאולוגיה, כלכלה, אנתרופולוגיה, ביטחון, דתות ומסורות ועוד.

גם השנה נבקש לקבל רק הצעות למושבים שלמים ולא להרצאות בודדות.

יתקבלו רק מושבים שלהם קשר גלילי מובהק. מושב יוכל לכלול ארבע הרצאות. משך זמן כל מושב 90 דקות. את ההצעות נא לשלוח למייל kenes.galil24@gmail.com , בקובץ 'וורד' כהצעה לוועדה המארגנת.

 

על ההצעה לכלול את הפרטים הבאים:

  • כותרת המושב: נושא המושב, פיסקה קצרה המסבירה את משמעות וחשיבות המושב המוצע.
  • שמות המרצים וכותרת כל אחת מההרצאות.

שימו לב – השנה אנו מפעילים תהליך בן שני שלבים: בשלב הראשון אתם מתבקשים לשלוח את הכותרות של ההרצאות בלבד. בשלב השני, רק המושבים שייבחרו להשתתף בכנס יתבקשו לשלוח תקצירים ופרטים מלאים של המרצים ואת תקצירי ההרצאות.

המועד האחרון להגשת ההצעות – 01.12.2021

kenes.galil24@gmail.com

מפרסם ההודעה
פזית כורידן ראש מדור כנסים ואירועים המכללה האקדמית תל חי pazitc@telhai.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית תל חי, קרית שמונה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה