< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס הארצי הראשון של המכון לחקר עכו ומורשתה במרחב הים התיכוני [עכו 04/22] דדליין=31.1.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1111717/

הכנס הארצי הראשון של המכון לחקר עכו ומורשתה במרחב הים התיכוני

יתקיים במכללה האקדמית גליל מערבי,

ביום שני, 4 באפריל 2022

 

תחת הנושא: “עכו בתקופה העות’מאנית ועד ימינו”

חוקרים מכל תחומי חקר המזרח התיכון, מדעי היהדות, האסלאם והנצרות ללא הגבלת דיסציפלינה, זמן ומרחב, מוזמנים לשלוח אלינו הצעות בנות עד 30 דקות על מחקר חדש שהושלם או הנמצא בעיצומו. תינתן אפשרות להצעות של מושב שלם. במקרה מסוג זה יש לשלוח תמצית לכל הרצאה לצד התיאור של המושב כולו.

הצעות מכל תחומי המחקר תתקבלנה בברכה, אך אנו שואפים ליצור איזון בין תקופות וסוגיות בכנס. כמו כן, אנו מעודדים מחקרים השוואתיים – דוגמת עכו וערי נמל ים תיכוניות – ומחקרים המשתמשים במתודולוגיות חדשניות.

על כל הרצאה לכלול תיאור קצר של התכנים המרכזיים, שיטות המחקר ומקורותיו, שלא יעלה על 300 מלים; הצעות למושב שלם תיפתחנה בהסבר של רציונל המושב שלא יעלה על 150 מלים, פירוט ממוספר של הדוברים, נושאי ההרצאות, כולל שיוך מוסדי וציון מעמד אקדמי (דוגמת מרצה/תלמיד מחקר). מספר המשתתפים במושב לא יעלה על שלושה.

ההרצאות תתקיימנה בין השעות 09:30 ל-13:00. לאחר מכן נערוך סיור בעכו.

את כל ההצעות יש לשלוח בדוא”ל לפרופ’ מיכאל מ’ לסקר michael1949@013.net

 

מועד אחרון לשליחת הצעות – 31 בינואר 2022

הוועדה המארגנת:

פרופ’ מיכאל מ’ לסקר – ראש המכון

פרופ’ רונן יצחק

ד”ר עדה סגרה

פרופ’ מוחמד סואעד

ד”ר נדב קשטן

ד”ר יוליה שוורצמן

ד”ר חיים שפרבר

Message publisher
רונן יצחק roneni14@walla.co.il
Full address
המכללה האקדמית גליל מערבי, עכו, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added