< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // עוזר/ת מחקר: מחקר על גיבון גבינות בתקופת ישו (יוסי גינוסר) [נאות קדומים] דדליין=9.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1111410/

בארץ ישראל בתקופת בית שני יוצרו גבינות מסוגים שונים עליהן ניתן לקרוא במקורות היהודיים. האם המקורות הנוצריים העתיקים מתייחסים אף הם לגבינות ואופן השתלבותן במטבח המקומי בישראל? האם הנצרות הסתפקה בדימוי ישו כרועה צאנו או שקדשה גם את מוצרי החלב של הצאן? לצורך עבודת מחקר בנושא מועמדים מתבקשים להציע את עזרתם. היקף העבודה 10-20 שעות.

מפרסם ההודעה
יוסי גינוסר ginossar@gtfk.co.il
כתובת מלאה
מכון המחקר של נאות קדומים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה