< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים: כתב העת "הומור מקוון" - כתב עת מדעי לחקר ההומור (אריה סובר) [עברית] ללא דדליין

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1110803/

הנכם מוזמנים להציע מאמרים לפרסום בכתב העת הרב-תחומי הומור מקוון. ניתן לשלוח מאמרים ללא תאריך יעד. כתב העת יוצא לאור פעמיים בשנה, נמצא ברשימת כתבי העת המאושרים על ידי המל”ג ומתפרסם בבמות בינלאומיות על ידי חברת EBSCO העולמית. בכתב העת מתפרסמים מאמרים מכל תחומי הידע. כנהוג בכתבי עת שפיטים, המאמרים נשלחים לשיפוט עיוור למומחים בתחומי הידע הרלוונטיים. ניתן להציע מאמרים שהתפרסמו בשפות אחרות בכתבי עת מדעיים. ההחלטה האם לפרסם נתונה בידי עורך כתב העת. המאמרים יתפרסמו לאחר שיתורגמו לעברית. פרטים לגבי אופן הגשת המאמרים ראו באתר כתב העת בקישור הבא: http://www.israeli-humor- למעוניינים לערוך גיליון ייעודי בתחום התמחותם, מוזמנים לפנות לעורך.

http://www.israeli-humor-studies.org/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added