< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מענק: תמיכה בפרסום ספרים בתחום חקר האישה ביהדות [ישראל] דדליין=2.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1110801/

The Fanya Gottesfeld Heller Center for the Study of Women in Judaism

 

קול קורא לתמיכה בפרסום ספרים בתחום  חקר האישה ביהדות

המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר באוניברסיטת בר-אילן שמח לתמוך בהוצאה לאור של .ספרים העוסקים בחקר האישה ביהדות.

המרכז יתמוך בספר אחד בסך 8000$ ובשני ספרים בסך 4000$ כל אחד

 

על המבקש/ת לעמוד בתנאים הבאים:

# הנושא המרכזי של הספר הוא בתחום חקר האישה ביהדות

# כתב היד אושר לפרסום בהוצאת ספרים אקדמית (נא לצרף חוזה)

# יש לצרף מכתב המלצה על חשיבותו המחקרית של הספר

# יש לצרף את כתב היד של הספר

 

את הבקשות יש לשלוח עד יום רביעי, כ"ט באדר א׳ תשפ"ב, 2 במרץ 2022
לכתובת:  fanya.g.center@gmail.com

לפרטים: ד"ר יצחק פס 0544-936484

מחברי ספרים שיזכו במענק כספי מתבקשים לציין בעברית ובאנגלית את תמיכת: המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה