< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים: כתב עת חדש: הארה משפטית - הפלטפורמה המקוונת להארות פסיקה וחקיקה (רועי גילבר, מעיין פרל) [עברית] ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1110411/

אנו שמחים לבשר על הקמתו של כתב העת חדש בשם "הארה משפטית", אשר יוצא לאור ע"י בית הספר למשפטים של המכללה האקדמית נתניה. כתב העת נועד לענות על הצורך הקיים להגיב בזמן אמת על נושאים אקטואליים ורלבנטיים בתוך פרק זמן קצר באמצעות פרסום מאמרים שפיטים.

 

ב"הארה משפטית" יתפרסמו בעיקר הערות פסיקה והערות חקיקה בנושאים מגוונים ועכשוויים, מכל תחומי וענפי המשפט. כמו כן, ניתן להגיש ביקורות ספרים, ביקורות על מדיניות ממשלתית ועל ניירות עמדה, וכן תגובות למאמרים שפורסמו לאחרונה.

 

מערכת כתב העת תשאף לקבל החלטה באשר לקבלה/דחייה של המאמר בתוך פרק זמן של חודש ימים לכל היותר ולהעלותו לאתר כתב העת, אם יתקבל לפרסום, בתוך 5-6 שבועות מיום קבלתו במערכת. כל מאמר יעלה לאתר כתב העת מייד בסמוך לאחר סיום הליכי קבלתו ועריכתו. כתב העת ועדכונים לגבי המאמרים שיפורסמו בו יופצו מזמן לזמן באמצעות פלטפורמות אקדמיות ומקצועיות כמקובל. כתב העת והמאמרים שבו יתפרסמו רק במתכונת מקוונת.

הנחיות להגשה

אנו מזמינים חוקרי משפט, חוקרים מתחומים אחרים וכן סטודנטים לתארים מתקדמים, עורכי דין, שופטים ומשפטנים להגיש רשימות אשר לא יעלו על 8,000 מילה כולל הערות שוליים. על המאמרים להיות מוגשים בפורמט של רווח אחד וחצי, יישור בשני הצדדים, גופן 12 לפחות ובשוליים של 2.5 ס"מ מכל צד. יש לשלוח את המאמרים לכתובת miphat@netanya.ac.il. כל מאמר שיוגש יעבור שיפוט חיצוני עיוור כפול ושיפוט של מערכת כתב העת. החלטה בעניין קבלה/ דחייה תימסר בתוך כחודש ימים מיום הגשת המאמר לכתב העת

https://www.netanya.ac.il/legal-commentaries/

מפרסם ההודעה
פרופ' רועי גילבר ראש רשות מחקר וקידום הוראה המכללה האקדמית נתניה gilbroi@netanya.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה