< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: יהדותנו - תולדות יהודי אתיופיה ומורשתם [קרית אונו 02/22] דדליין=11.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1110110/

הקהילה היהודית שהתקיימה באתיופיה במשך אלפי שנים, היא אחת הקהילות היהודיות העתיקות ביותר בעולם. בעשורים האחרונים נחשף הציבור הישראלי אל קהילת יוצאי אתיופיה החיה בארץ, אך תולדותיה של הקהילה טרם נחקרו לעומקם. מרכז זלמן שזר, המרכז הבינלאומי לחקר יהדות אתיופיה של הקריה האקדמית אונו, עמותת אעלה בתמר, מרכז עזריאלי ללימודי ישראל באוניברסיטת בן־גוריון בנגב, ישיבה יוניברסיטי והאיגוד הספרדי אמריקאי מזמינים חוקרים וחוקרות מתחומי היהדות, ההיסטוריה, הסוציולוגיה והתרבות לכנס מחקרי בנושא "יהדותנו – תולדות יהודי אתיופיה ומורשתם". הכנס יעסוק בחקר תולדות יהדות אתיופיה ובמורשתה המיוחדת מתוך התייחסות לתחומי מחקר מגוונים ולמתודולוגיות מחקריות שונות. זאת ועוד, יינתן מקום מיוחד בכנס להתפתחות הקהילה מתוך מבט פנימי של חבריה.

מטרתו של כנס זה היא להציג תמונה מלאה של מצב המחקר בנושא תולדות יהודי אתיופיה ושל המגמות המרכזיות בתחום. לכנס מוזמנים כלל החוקרים והחוקרות מכל המוסדות האקדמיים העוסקים בתחום ההיסטוריה היהודית ומורשת יהדות אתיופיה, וכן אישים בעלי מומחיות מיוחדת בנושא. הכנס ישלב היבטים של היסטוריה, מורשת וחברה ויציג מכלול רחב ככל האפשר של הידע הקיים על תולדות יהודי אתיופיה באמצעות התמקדות בשבעה נושאי ליבה:

  1. מתודות ומקורות ידע המשמשים למחקר – הצגת סקירת מחקר שתשמש בסיס לתיעוד ולקידום המחקר
  2. חידושים בחקר עברם של יהודי אתיופיה
  3. תיעוד ושימור – הצגת מיזמי שימור של עדויות כתובות, עדויות מצולמות ועדויות בעל פה
  4. מסורות ומנהגים (פרקסיסים) של יהדות אתיופיה באתיופיה ובישראל
  5. התפתחות התורה שבעל פה של יהדות אתיופיה – אגדות, סיפורים ומדרשים
  6. תהליכי הקבלה של קהילת יהודי אתיופיה בפסיפס היהודי והישראלי במשך הדורות: החלטות פוליטיות, גיור, תהליכים חברתיים ועוד
  7. התגבשות מנהיגות בקרב יהדות אתיופיה

חוקרות וחוקרים המעוניינים להשתתף בכנס מתבקשים לשלוח כותרת להרצאה, תקציר באורך 300 מילים, קו"ח מקוצרים (עמוד אחד בלבד) ופרטי התקשרות בקובץ WORD אחד.

את ההצעות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל ethiopianjewsproject@gmail.com תחת הכותרת "הצעה לכנס מחקרי בנושא תולדות יהדות אתיופיה ומורשתה" עד לתאריך 11 בדצמבר 2021, ח' בטבת תשפ"ב. הכנס יתקיים בקריה האקדמית אונו ב־10 בפברואר 2022, ט' אדר א', תשפ"ב.

הוועדה המארגנת (לפי א"ב שמות משפחה): ד"ר שלי אינגדאו־ונדה, פרופ' חגי ארליך, ד"ר עדי בינס, ד"ר ווביט וורקו מנגסטו, ד"ר אנבסה טפרה, פרופ' אסתר מאיר, הרב ד"ר שרון שלום (יו"ר), ד"ר רוית תלמי כהן.

מפרסם ההודעה
נעה פלר רכזת חינוך וארועים במרכז זלמן שזר noa.fe@shazar.org.il
כתובת מלאה
הקריה האקדמית אונו
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה