< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מלגה: לסטודנטיםות בכל התארים בחקר המזרח התיכון ומרכז אסיה [אריאל] דדליין=1.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1103000/

המרכז לחקר המזרח התיכון ומרכז אסיה ומשפחת שרייבר מזמינים סטודנטים מצטיינים

בכל התארים (ראשון, שני ושלישי) להגיש מועמדות למלגות מחקר.

 

הקריטריונים להגשת מלגה:

בתואר ראשון – ממוצע 90 ומעלה

בתואר שני – מסלול עם תזה וממוצע סמסטר א' 85 ומעלה.

תואר שלישי – דוקטורנטים השוקדים על דוקטורט מאמרים.

חברות פעילה במרכז בשנת 2022 – תשפ"ב

 

המלגות יינתנו בטקס המלגות שיתקיים ביוני 2022 .

 

להגשת מועמדות, נא שלחו למייל המרכז :mecarc@ariel.ac.il

  1. גיליון ציונים
  2. מכתב – הצהרת כוונות מחקריות (לתואר שני ושלישי).
מפרסם ההודעה
פרופ' רונן א. כהן המח' ללימודי המזרח התיכון והחוג למדעי המדינה אוניברסיטת אריאל ronenco76@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה