< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: איש/אשת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית [העברית, ירושלים] דדליין=12.11.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1102501/

קול קורא להגשת מועמדות למשרה תקנית בבית הספר לעבודה סוציאלית
ולרווחה חברתית לשנת הלימודים תשפ״ג 2022-2023

דרישות מוקדמות:
v תואר דוקטור בעבודה סוציאלית או בתחומים משיקים
v השתלמות פוסט-דוקטורלית בחו”ל או לימודים לתואר מתקדם בחו”ל
v ניסיון מחקרי מוכח
v ניסיון בהוראה אקדמית, יתרון

• במידה ומתעוררת אי בהירות עם אחת הדרישות המוקדמות ניתן להתייעץ בנושא עם דיקן בית הספר.

המועמדים/ות ייבחנו על פי קריטריונים של מצוינות אקדמית, יכולת הוראה ומחקר והרלוונטיות לתחום מומחיותם/ן לפי צרכי בית הספר. בין התחומים בהם בית הספר מחפש מועמדים/ות נכללים: הגיל הרך, הבריאות והזקנה.
הליכי המינוי ייעשו בהתאם לנהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה העברית, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמד/ת.

המועמד/ת יידרש/תידרש לפתח מחקר עצמאי, להורות בעברית, להנחות תלמידים לתארים מתקדמים, לגייס מענקי מחקר מקרנות מחקר תחרותיות, להפגין מנהיגות מדעית וחברתית, ולהשתלב בפעילות בית הספר.

המעוניינים/ות מתבקשים/ות לכלול בפנייתם/ן את הפרטים הבאים:
1. קורות חיים מפורטים ורשימת פרסומים מלאה (בהתאם להוראות באתר המנהל האקדמי של האוניברסיטה העברית).
2. שימו לב, בעת הצגת הפרסומים שלכם, יש לכלול את ציון האימפקט פקטור (IF) של כתב העת, דירוג כתב העת מבין כתבי העת בתחום הרלוונטי, הרבעון שבו מתפרסם המאמר ומספר הציטוטים של המאמר (במידה ויש).
3. ביוגרפיה מדעית והצהרת כוונות אקדמיות (עד 2 עמודים ברווח שורה חצי וגודל גופן 12) – ניתן להגיש בעברית או באנגלית.
4. רשימת תחומי עניין במחקר ובהוראה.
5. תדפיסים של שלושה מאמרים נבחרים שישמשו להערכת ההישגים של המועמד/ת.
6. שמות של שני/שתי אנשי/נשות אקדמיה (בארץ ובעולם) שהביעו את הסכמתם/ן לכתוב מכתבי המלצה (כולל כתובת מלאה, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני). אין צורך לצרף את ההמלצה, אלא רק להציג את השמות ופרטי הקשר.
7. הערכות הוראה (סקרי הוראה), במידה ויש.
8. המועמדים/ות המתאימים/ות יפגשו עם דיקן בית הספר ,עם חברי/ות סגל וראשי/ות תכניות הלימודים בבית הספר.
9. המועמדים/ות המתאימים/ות יתבקשו להרצות בנושא מחקרם/ן בפני סגל בית הספר בתאריך 12.12.21.

תאריך אחרון להגשת מועמדות 12.11.21 בשעה 00:00 (שעון ישראל).
להגשת מועמדות והוראות הגשה: http://ttp.huji.ac.il

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לדיקן המשנה, מר אורי שגיא:
oris@savion.huji.ac.il

Message publisher
אסנת נחום | רכזת ועדות אקדמיות דיקנט ביה"ס לעבודה סוציאלית ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים משרד 02-5881477 swdean@savion.huji.ac.il
Full address
הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added