< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: כנס קהילת מחקרי עירוניות ישראל [אונ תל אביב] 28.10.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1101909/

הכנס הראשון של קהילת מחקרי עירוניות ישראל יתקיים ביום חמישי, 28/10/2021 באוניברסיטת תל אביב (החוג לגאוגרפיה, בניין יד אבנר, רח’ זליג 10, אפקה). התכנית המלאה, עם קישור להרשמה ולתשלום, מצורפת בקישור.

קהילת מחקרי עירוניות ישראל היא במה לשיתופי פעולה וידע, חשיפת מחקרים ויצירת קשרים בין חוקרים מדיסציפלינות מגוונות העוסקים בחקר העיר ועירוניות. מטרת הקהילה היא לחזק את הידע ולהרחיב את השיח בתחומי העירוניות והעיור בישראל על בסיס מחקרי מתוך כוונה לתמוך בפיתוח סביבות עירוניות צודקות, שוויוניות, ומקיימות המספקות איכות חיים גבוהה ומודרנית עבור מגוון הקהילות והפרטים בישראל. בכך, הקהילה מבקשת למלא חסר הקיים בזירה המחקרית בישראל המתבטא בהיעדר מסגרות לבניית שיח בין-תחומי, חוצה מוסדות וארגונים, המתמקד בעירוניות ועיור. בהינתן תהליכי האורבניזציה המואצים והעתיד הצפוף הצפוי לחברה האנושית והמרכיבים הלא-אנושיים המאכלסים את המרחב שבשליטת בישראל, קהילת עירוניות רואה חשיבות רבה להגברת הקול המחקרי וחיזוק הייצור והפצת ידע על תהליכים אלו והשלכותיהם החברתיות, הסביבתיות, הכלכליות, הניהוליות והפוליטיות.

קהילת מחקרי עירוניות ישראל נבנתה על בסיס קהילת סוציולוגיה אורבנית שפעלה בתוך האגודה הסוציולוגית הישראלית בשנתיים-שלוש האחרונות. הקהילה החדשה עדיין פועלת מתוך האגודה הסוציולוגית אך מטרתה היא לכלול חוקרי עירוניות ישראלים מכלל הדיסציפלינות.

הקהילה אינה מתיימרת להחליף גופי עירוניות אחרים, אלא לשמש פלטפורמה נוספת להצגת מחקרים אקדמיים, ולקיום שיח וחשיבה משותפים וחוצי דיסציפלינות, על סוגיות חברתיות בעיר.

המעוניינים בפרטים נוספים יכולים לפנות לאימייל: urbancommunityisrael@gmail.com
או לכל אחד מחברי הוועד המארגן:
ד”ר הילה צבן, פרופ’ טובי פנסטר, ד”ר אפרת בלומנפלד-ליברטל, פרופ’ ארז צפדיה, ד”ר נופר אבני, ד”ר אורן שלמה, ד”ר נגה קידר, פרופ’ שי שטרן, פרופ’ איתי בארי, ד”ר ניר ברק, ד”ר רגב נתנזון, ד”ר מריק שטרן, ד”ר עמית בירנבוים

https://drive.google.com/file/d/1JgJtH4L0-MBGgYeoL8VvG1A5la7_BHxC/view

Message publisher
רגב נתנזון המכללה האקדמית ספיר regev@umich.edu
Full address
החוג לגאוגרפיה, בניין יד אבנר, רח' זליג 10 אפקה, תל אביב
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added