< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס נשיא אוניברסיטת בר-אילן לספר המחקר הטוב ביותר - תשפ"ב [בר אילן] דדליין=1.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1100912/

הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר-אילן מכריזה על פרס נשיא האוניברסיטה, שיוענק לחיבור מקורי של ספר מחקר ועיון שנכתב בעברית ויוגש להוצאת הספרים של אוניברסיטת בר-אילן. מטרת הפרס היא להוקיר ולעודד כתיבה מחקרית מעולה הפונה גם לציבור המשכיל הרחב. כתיבה ופרסום של יצירות וחיבורים אלה, ברמה הגבוהה ביותר, מקשרת את האקדמיה עם העולם שמחוץ לה, וחושפת את חידושיה המחקריים בפני קהילות מגוונות. ועדת הפרס, המורכבת מחוקרים בעלי שם המובילים בתחומם, תבחן את החיבורים המוגשים לה לפי שלשה מדדים:

· מקוריות: מקוריות החיבור ותרומתו המשמעותית לשדה המחקר בו הוא עוסק.

· איכות: רמתו האקדמית של החיבור כפי שהיא מתבטאת במתודת המחקר, בדרכי ההיסק ובמיקומו בחזית השדה המדעי.

· עניין וחשיפה: משמעותו של נושא החיבור לציבור המשכיל, בהירות הכתיבה ומידת העניין שהוא יעורר בקהל קוראים רחב.
https://www.biupress.co.il/index.php?dir=site&page=content&cs=5022

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה