< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מלגה: מטעם המרכז להעצמת האזרח לתלמידי/ות דוקטורט [אונ ת"א] דדליין חדש =9.10.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1091200/

המרכז להעצמת האזרח מציע מלגות לדוקטורנטים/ות מאוניברסיטת תל אביב (שלב א׳ ו-ב׳) המגיעים מהתחומים הבאים: מדיניות ציבורית, מדע המדינה או כלכלה. מלגה על סך 10,000 ש"ח עבור 190 שעות לשנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022.

המרכז להעצמת האזרח מפעיל את תכנית ה"מוניטור" במסגרתה המרכז עוקב אחר יישום החלטות ציבוריות. המלגאי/ת יסייע בעבודת איסוף חומרים הנדרשים לעבודת המעקב ויפיק דוחות עומק אודות ייעול תהליכי קבלת החלטות והוצאתן אל הפועל, הערכת אפקטיביות המדיניות והתרת חסמים מובניים בעבודת הממשלה. העבודה כוללת ניהול שוטף של איסוף הנתונים וקיום קשר עם הגופים מולם ייתבצע המחקר בהתאם לתוכן החלטות הממשלה.

יש לצרף קורות חיים ותקציר (עד עמוד) ובו נושא מחקר הדוקטורט, תקציר ומתודולוגיה.

הגשה עד 09.10.21

למייל research@ceci.org.il

לקריאה אודות פעילות המרכז: http://www.ceci.org.il

מפרסם ההודעה
ניר לוי מנהל תוכנית מוניטור המאה להעצמת האזרח Levinir877@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה