קול קורא // למאמרים: כתב העת למחקר עכשווי על האסלאם - כתב עת חדש [אנגלית] ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1082100/

Journal of the Contemporary Study of Islam

The newly established, fully open-access Journal of the Contemporary Study of Islam is now accepting submissions.

The Journal of the Contemporary Study of Islam was launched by the Institute for the Contemporary Study of Islam, based in the UK, to promote and disseminate research related to Islam and Muslims in the contemporary world. We welcome papers on all aspects related to the encounter between Islam and modernity.

READ MORE

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה