< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // עוזר/ת מחקר: בתחום מדעי החברה, בית הספר לקרימינולוגיה [אונ חיפה] דדליין=31.8.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1081808/

תיאור המחקר:
ילדים נפגעי עבירות מין מתמודדים עם טראומה כפולה ומכופלת, הקשורה לא רק עם הפגיעה הראשונית הקשה אלא גם עם ההתמודדות עם חשיפתה ועם ההליך הפלילי המתקיים בעקבותיה. ההליך המשפטי ותוצאותיו, או העדרו במקרים של קשיים ראייתיים, מביאים לתחושות חזקות של חוסר צדק אשר גישות טיפוליות קיימות מתקשות למגרן. ישנו צורך אקוטי למצוא דרכים לעזור לילדים ובני נוער אלו לחוות, ללא תלות בהליך חיצוני כלשהו, ירידה בתחושות של כעס, טינה, מרירות ונקמנות התופסות לעיתים מקום מרכזי בנפשם ומונעות מהם להחלים. טיפול המתמקד בסליחה חד צדדית, שאינו דורש קיומו של קשר עם הפוגע, הוכח בשורה של מחקרים ככזה שמביא לעליה ברורה ברווחה האישית ובבריאות הפיזית וירידה בתחושות שליליות ובמועקה המתמשכת הנלווית להן, בקרב אוכלוסיות שונות. ממצאים ראשוניים מרמזים שכך גם עשוי להתרחש בקרב ילדים נפגעי עבירות מין. המחקר הנוכחי יבחן לראשונה סוגיה זו באופן מעמיק. המחקר זכה למימון של הקרן הישראלית למדעים (ISF) והוא יתקיים בהובלת ד”ר טלי גל מאוניברסיטת חיפה, בליוויו המקצועי של פרופ’ רוברט אנרייט, מומחה מוביל בחקר הסליחה.

תיאור התפקיד:
עוזר/ת המחקר ת/עסוק במגוון פעילויות מחקריות ואדמיניסטרטיביות, לרבות סיוע בקריאה ובכתיבה מדעית רלוונטית; הגשת בקשות לוועדות אתיקה רלוונטיות; תרגום והנגשת כלי המחקר; ניהול שוטף של איסוף הנתונים, קידודם וניתוחם; וקיום קשר עם הגופים איתם יתבצע המחקר.

דרישות התפקיד / כישורים נדרשים:
• סטודנט/ית מצטיינ/ת לתואר שני או שלישי עם הישגים מוכחים
• יכולת איסוף עצמאית של חומר אקדמי וחומרים נוספים ממקורות מגוונים וארגונם
• שליטה בכלי מחקר כמותניים ונסיון בעבודה עם תוכנות סטטיסטיות
• שליטה מצויינת בקריאה וכתיבה בעברית ובאנגלית
• יכולת ארגון, ניהול זמן ויסודיות

תחילת עבודה והיקף המשרה:
תחילת עבודה באוקובר 2021. היקף העבודה גמיש וישתנה בהתאם לצרכי המחקר. תהיה אפשרות לעשות שימוש בנתונים לצורך עבודת תזה או דוקטורט. יש לשלוח קורות חיים וגליונות ציונים בצירוף מכתב מלווה תוך התייחסות לכל הנקודות המופיעות לעיל. את החומרים יש לשלוח לכתובת: tali.gal.04@gmail.com.
רק פניות מתאימות תענינה.

Message publisher
פרופ' טלי גל מנהלת אקדמית ומחזיקת הקתדרה לזכויות ילדים ונוער מרכז מינרבה לזכויות אדם הפקולטה למשפטים בירושלים tali.gal@mail.huji.ac.il
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added