< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכנס השנתי של פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה [יד טבנקין, רמת אפעל & מקוון] 2-3.9.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1081800/

הכנס השנתי של פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה תשפ”א
2-3.9.2021, כ”ה – כ”ו באלול תשפ”א, ביד טבנקין

תכנית הכנס

יום חמישי, 2.9.21, כ”ה אלול, תשפ”א: קישור לכנס ליום הראשון: https://smkb.zoom.us/j/83911245176

09:00 – 09:30 התכנסות וברכות פז אלניר בשם ראשי מוסדות המחקר
1 09:30 – 11:15 מושב ראשון: חברה ותרבות – תהליכי עיצוב ותמורה בחברה הקיבוצית
יו”ר אלי צור
• יונת רוטמן – ממעגל ההורה למעגל האקסקלוסיבי – הסיפור של להקת המחול הקיבוצית
• אריק גוטלר-אופיר – התיאטרון של כפר מסריק
• גליה השרוני – איטריות וזכרונות, קומפוט ונשיקות- נשים זקנות ומזון בקיבוץ 1945-1930
• דני זמיר – על “התנועה הכפולה” של קרל פולני, ומה היא יכולה ללמד אותנו על הקיבוץ
11:15 – 11:30 הפסקה
2 11:30 – 13:15 מושב שני: “ספרים רבותי ספרים” – ספרים שיצאו השנה ע”י חוקרי הפורום
יו”ר סיגל בן רפאל גלנטי
• איציק גרינברג – אקדמיה ותנועה פוליטית: בית ברל 1970-1990
• מנחם טופל (מנולו) – הקואופרציה בישראל: עבר-הווה-עתיד
• אלון גן – החינוך הקיבוצי: עבר הווה עתיד
13:15 – 14:15 ארוחת צהריים והפסקה
3 14:15 – 16:00 מושב שלישי: מה ניתן ללמוד ממחקרי הקליטה בקיבוץ?
יו”ר דורון נדיב
• מיכל פלגי ואליאט אורחן – קליטה בקיבוצים בעיני חברי הקיבוצים – ממצאים מסקר דעת הקהל 2021.
• ענת מרלא חפץ ואיילת האריס – קליטה בקיבוצים בעיני הנקלטים
• שלמה גץ – של מי הקיבוץ הזה? השתנות זהותו של הקיבוץ בעקבות הקליטה והצמיחה הדמוגרפית – סיכום ביניים של מחקרים וסקרים.
16:00 – 16:30 הפסקה
4 16:30 – 18:15
מושב רביעי: הִתעָרוּת של להט”ב במרחב הקיבוצי
יו”ר שרה מענית
• זאביק גרינברג – מאפייני תחושת השייכות של להטב”ים החיים בקיבוצים
• סילביה פוגל ביזאוי – להט”ב בקיבוץ בראי התקשורת המגזרית: Mynetkibbutz
• עמית קמה – ” זה עובר כאש בשדה קוצים”: הומואים מספרים על חייהם בקיבוץ
18:15- 19:15 הפסקה, ארוחת ערב
19:30 ערב חגיגי – 50 שנה ליד טבנקין – “חלוצים מדור אל דור” ערב אתנחתא עם מוקי צור ונגה אשד

יום שישי, 3.9.21, כ”ו אלול, תשפ”א: קישור לכנס ליום השני: https://smkb.zoom.us/j/81669283981

מושב שעה נושא
5 09:00 – 10:45 מושב חמישי: 100 שנה להתיישבות בעמק יזרעאל – העמק הוא חלום? מבט נשי
יו”ר: לילך רוזנברג פרידמן
• אסתר כרמל-חכים – נהלל, בית היוצר לעברייה החדשה: סיפורה של ד”ר חנה מייזל
• עירית עמית כהן – האישה שאיתו והאיש איתה’ – אולגה חנקין והתרומה לרכישת הקרקע בא”י
• תמר שכטר – שומה עלינו לאגור רסיסי ביטויים – חברות מקיבוצי העמק מספרות
10:45 – 11:00 הפסקה
6 11:00 – 12:45 מושב שישי: מורשת טבנקין – 50 שנה לפטירתו של יצחק טבנקין
יו”ר: אביבה חלמיש
• ברוך כנרי – טבנקין בין רעיון לפוליטיקה
• יעקב שמיר (יזו) – טבנקין נאבק על דמות המדינה
• יעקב צור – גלילי ואלון בהתמודדות עם טבנקין ומורשתו.
12:45 – 13:00 דברי סיום – אלישע שפירא (יו”ר יד טבנקין) אלון גן (יו”ר הפורום)

* עלות השתתפות בכנס 80 ₪ (עלות השתתפות ביום אחד 40 ₪)

https://us7.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=a1749df7769e02fd9dd15cb3b&id=d39399691f

Message publisher
אלון גן alongan@013.net
Full address
יד טבנקין, רח' היסמין 1, רמת אפעל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added