< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות פולברייט לחוקרי.ות בתר-דוקטורט [ארה"ב] דדליין=1.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1081410/

מלגות בתר-דוקטורט לחוקרים וחוקרות העומדים/ות להתחיל מחקר בארה”ב בשנה האקדמית 2022/2023 באוניברסיטה מוכרת, במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח.

פולברייט ישראל

ההגשה פתוחה עד ה-1 לדצמבר 2021.

16 מלגות בתר-דוקטורט יוענקו לחוקרים.ות מצטיינים.ות העומדים.ות להתחיל את מחקריהם.ן בארה"ב בשנה האקדמית 2022/23 באוניברסיטה מוכרת, במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח.

גובה המלגה הוא $47,500 לתקופה של 9–12 חודשים.

המלגות מיועדות לחוקרים.ות מכל תחומי הידע למעט תחומים המושתתים על קשר קליני.

על המועמדים.ות להיות אזרחי.ות ישראל. בעלי.ות אזרחות כפולה, אמריקנית-ישראלית, או תושבי.ות קבע של ארה"ב אינם זכאים להגיש מועמדות.

 

לא יתקבלו בקשות ממועמדים.ות שקיבלו תואר דוקטור לפני אוגוסט 2018.

 

מפרסם ההודעה
Assaf Levinton Israel Programs Coordinator Fulbright Israel ____________ ____________________________ Moses House, 74 Rothschild Blvd., Tel Aviv, Israel T. +972-3-5213804 assafl@fulbright.org.il | http://fulbright.org.il/
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה