< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: הרומן הספרותי, חקר שורשי משפחה ומה שביניהם [מקוון] 2.9.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1080808/

הרומן המשפחתי הספרותי, חקר שורשי משפחה ומה שביניהם – סופרים עברים עכשוויים וחוקרי שורשי משפחה נפגשים על קו התפר

https://isragen.org.il/event/roman_9_21/

אנו שמחים לבשר על קיומו של יום עיון חדש תחת הכותרת “הרומן הספרותי וחקר הסיפור המשפחתי – סופרים עבריים עכשוויים וגנאלוגים חוקרי שורשי משפחה נפגשים על קו התפר שביניהם”.

יום העיון יתקיים בזום ביום חמישי 2/9/2021 – 14:00 – 20:00.

את יום העיון יפתח הסופר חיים באר.

להלן פרטים נוספים על יום העיון. אפשרויות ההרשמה בתחתית הדף.

 • 14:00 – 14:15  – משה גולן דברי פתיחה
 • 14:15 – 15:00  – הסופר חיים באר על ספרו “חבלים”
 • 15:00 – 15:15  – פרופ’ חיה שחם רשמים גנאלוגיים מהספר “חבלים”
 • 15:20 – 16:05  – הסופרת גבריאלה אביגור-רותם על ספרה “מוצארט לא היה יהודי”
 • 16:05 – 16:20  – זהבה חן “מוצארט לא היה יהודי” בעין גנאלוגית בוחנת
 • 16:25 – 17:10  – הסופרת שרית ישי-לוי על ספרה “מלכת היופי של ירושלים”
 • 17:10 – 17:25  – עירית שם טוב – קו התפר בין מחקר שורשים לסיפור המשפחתי
 • 17:25 – 17:40  – הפסקה
 • 17:40 – 18:25  – הסופרת שרה אהרוני על ספרה “אהבתה של סלטנאת”
 • 18:25 – 18:40  – רבקה יוגב על חקר שורשי משפחה ב”אהבתה של סלטנאת”
 • 18:45 – 19:30  – הסופר מנחם משגב על ספרו “הקללה של הינדה”
 • 19:30 – 19:45  – ד”ר לאה הבר גדליה חקר שורשים או רומן משפחתי ב”קללה של הינדה”
 • 19:45 – 20:00  – ד”ר לאה הבר גדליה דברי סיכום

https://isragen.org.il/event/roman_9_21/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה