< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): משטרה והיסטוריה (ענת שטרן, נעמי לבנקרון) [עברית] דדליין לטקסט מלא=3.4.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1080718/

"משטרה והיסטוריה" הוא כתב עת מחקרי ושפיט, המשמש פלטפורמה ייחודית למאמרים העוסקים בתולדות השיטור ובטחון הפנים בישראל, משלהי התקופה העות'מנית ועד לסוף המאה העשרים. כתב העת הוא בין-תחומי, משלב בין תחומי דעת מגונים וגישות מחקריות שונות, ומציג את סיפוריהם ההיסטוריים של ארגונים, מגזרים ואנשים, באירועים מיוחדים ובעתות שגרה, מנקודת המבט של השיטור ובטחון הפנים. כתב העת מעלה שאלות מחקריות אך גם חברתיות: הוא עוסק בסוגיות היסטוריות שהן גם רלבנטיות למציאות החיים העכשווית. השיטור וביטחון הפנים הם במוקד כתב העת כשדות מחקר עצמאיים, אך בה בעת הם מאירים על החברה הישראלית מזווית חדשה.

 

הגיליון הרביעי של כתב העת יוקדש לשיטור במהלך משברים ומצבי חירום. יתקבלו מאמרים העוסקים בפעולת המשטרה למול אתגרים במצבי חירום, בתכנון אסטרטגי לקראת משברים, ניהולם, ובממשקים בין המשטרה והחברה בעיתות אלה. בין היתר, ניתן לשקול את הנושאים הבאים: שיטור בתקופת הצנע, שיטור אזרחי וצבאי בעת מלחמה, ועוד.

 

חוקרים המתמחים במגוון גישות תיאורטיות ושיטות מחקר (לרבות היסטוריה, מדע המדינה, כלכלה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, משפטים) מוזמנים להגיש הצעות למאמרים, תוך שימוש במגוון גישות אינטלקטואליות ושיטות מחקר.

 

קבלת המאמרים כפופה להליך שיפוט אקדמי.

 

הנחיות לכותבים:

המאמרים צריכים להיות בני 10,000 מלים (כולל הערות שוליים) לכל היותר.

יש להשתמש בכללי האזכור האחיד המקובלים במשפטים.

המאמרים יוגשו כמסמך Word, גופן "דויד" 12, רווח 1.5.

יש לצרף למאמר את שם המחבר, מס' טלפון, שיוך אקדמי (אם יש) וכתובת דוא"ל.

 

את המאמרים יש לשלוח עד לתאריך 3.4.22, לדוא"ל police.history.journal@gmail.com

 

צוות בית מורשת משטרת ישראל ישמח לסייע באיתור מקורות ארכיוניים כמיטב יכולתו. לפרטים נוספים, ניתן לפנות בדוא"ל police.history.journal@gmail.com

https://www.policemuseum.org.il/he/call_for_papers/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה