< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס השנתי העשירי של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית [הפתוחה, רעננה 12/21] דדליין=12.9.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1080717/

האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית תקיים את הכנס השנתי העשירי ביום ראשון, 19.12.21, באוניברסיטה הפתוחה ברעננה. בכנס תוצגנה עבודות בהיסטוריה כלכלית ועסקית, מקומית וגלובלית, בכל התקופות.

חוקרים וחוקרות מכל תחום ידע מישראל או מחו"ל, המעוניינים להציג את מחקרם בכנס, מוזמנים לשלוח תקציר (500 עד 1000 מילים, בעברית או באנגלית) של עבודות שטרם פורסמו וטרם התקבלו לפרסום, או את העבודה עצמה, לא יאוחר מ-12.9.21, לכתובת secretary@eha-israel.org . תשובות תימסרנה למציעים עד 10.10.21.

תינתן עדיפות למציעים שלא הציגו בכנס השנתי הקודם.

ההרצאות תתקיימנה בעברית או באנגלית.

אם לאור המצב יוחלט על מעבר לזום או כנס היברידי, הדבר יפורסם בהודעה לחברי וחברות האגודה, וכן בדף הבית של אתר האגודה: http://eha-israel.org.

 

חברי הועדה האקדמית של הכנס הם:

– ד"ר קרין ון דר בק, אוניברסיטת בן גוריון (יו"ר)

– ד"ר דרור גולדברג, האוניברסיטה הפתוחה (מארגן מקומי)

– פרופ' און ברק, אוניברסיטת תל אביב

– ד"ר דורין לוסטיג, אוניברסיטת תל אביב

– ד"ר צחי רז, האוניברסיטה העברית

 

קול קורא זה זמין בכתובת: https://sites.google.com/site/nhaisrael/EHAI-CfP2021.pdf

אתר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית: http://eha-israel.org

 

מפרסם ההודעה
דרור גולדברג מזכיר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית secretary@eha-israel.org
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה