קול קורא // למאמרים (כתב עת): תרומתם של מדעי הרוח והחברה להבנת משבר האקלים [עברית] דדליין לתקצירים=30.9.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1080702/

משבר האקלים הוא כיום אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני האנושות. משום כך אי אפשר להגביל עוד את הדיון הציבורי והמחקר האקדמי על אודותיו לתחום מדעי הטבע והחיים, זירה בה נבחן המשבר במשך שנים.

כתב העת "קריאות ישראליות" מזמין חוקרים.ות להגיש מאמרים מחקריים לגיליון מיוחד אשר יוקדש לנושא ויבחן את תרומתם של מדעי הרוח והחברה להבנת משבר האקלים בגישות רב תחומיות. יתקבלו בברכה מאמרים העוסקים בשורשיו המקומיים של משבר האקלים, בהיבטיו התרבותיים והחברתיים ובדרכי ההתמודדות עימו.

נושאים אפשריים:

  • סוגיות של (אי) צדק אקלימי ואי שוויון משבר האקלים בראי התרבות הפופולרית, הספרות והאמנות
  • שינוי אקלים בהיסטוריה החברתית של ישראל
  • הערכות ישראל למשבר האקלים: מדיניות, חינוך, תשתיות וכו׳ השפעת משבר האקלים על תהליכים גיאופוליטיים, הגירה, עירוניות ומתחים אתניים

הצעות (עד 250 מילים) יש לשלוח עד לתאריך 30 בספטמבר 2021. ההצעות צריכות לכלול מטרות, שיטת מחקר, ממצאים ומסקנות (עבור מחקרים במדעי החברה), טענה מרכזית, מקורות וחידוש ביחס למחקר הקיים (עבור מחקרים במדעי הרוח והאמנויות) – הכל בהתאם למוסכמות הדיסציפלינה.

מאמרים אשר יוגשו לפרסום יעברו שיפוט עמיתים כמקובל, והגיליון צפוי להתפרסם ביוני 2022.

דותן הלוי, נעמה טשנר, נעמי יובל-נאה, קרני קריגל, לירון שני

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yBpsrDFziR-7xWIN4AmuBmZtqLE1FSQB

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423