< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // כתב עת: גיליון מספר 16 של כתב העת "הומור מקוון – כתב עת מדעי לחקר ההומור" (אריה סובר) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1080700/

סובר אריה (עורך) הומור מקוון:כתב עת מדעי לחקר ההומור, גיליון מס' 16

אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של גיליון מספר 16 של כתב העת הומור מקוון: כתב עת מדעי לחקר ההומור, בחסות האגודה הישראלית לחקר ההומור.

להלן שמות המאמרים והחוקרים:
ד"ר עופרה מצוב כהן, עיצוב הומור ביומני פועלים 'מחיינו' מול עיצובו ב'רומן רוסי' של מאיר שלו : טקסט בדיוני מול דוקומנט חברתי: 'כל הכפר שכב על הארץ מרוב צחוק; '

ד"ר מארי אן קזאר, סוגי הנאה וסוגי צחוק בניתוח גירויי צחוק;

ד"ר שרה שגיא, סטנדאפ וספרות – הילכו שניים יחדיו? שילוב יסודות הומוריסטיים מאומנות הסטנדאפ ברומן 'סוס אחד נכנס לבר' מאת דויד גרוסמן;

פרופ' אביקם גזית, עמדות מורות מתמטיקה בבית הספר היסודי כלפי שילוב הומור בהוראה;

פרופ' רון אהרוני, הומור ומשמעות.

כתב העת יוצא לאור פעמיים בשנה, מופץ לספריות האקדמיות בארץ ובמאגרי מידע ברחבי העולם באמצעות חברת EBSCO .ניתן לשלוח מאמרים בכל תחומי הידע במהלך כל השנה ללא תאריך יעד. הנכם מוזמנים לשלוח מאמרים מקוריים בעברית. כמו כן ניתן להגיש מאמרים שהתפרסמו בכתבי עת שפיטים בשפות אחרות לאחר שתורגמו לעברית.

קישור לאתר כתב העת ולמשלוח המאמרים: הומור מקוון כתב עת מדעי לחקר ההומור

עורך ראשי: פרופ' אריה סובר,
עורכי משנה: פרופ' לידיה אמיר, פרופ' ליאת שטייר-לבני.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה