< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // עוזר/ת מחקר: פסיכולוגיה והיסטוריה [תל אביב יפו, מהבית] דדליין=15.8.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1080505/

מחפשת עוזר/ת מחקר לנושא של טראומת מלחמה , פציעה מוסרית, וחינוך בנושאים אלה. נדרשת שליטה טובה מאוד בשפה האנגלית. ההעסקה היא פרטית על ידי ולא דרך מוסד אקדמי. היקף: כשמונה שעות בחודש.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה